Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ADDYSGYDD. Riiif. III.] MAWRTH. [1823. r^BOl^Biis^Sa %Î IS may/Aŵlii'i Immtä R3s—t-i.—*!__.. <T Gwel'd tyrfa yn addolì, yr Arglwydd yn ei àŷ, Sydd olwg hyfryd hawddgar. ddymunol iawn i mi; Cyd ganu-wnant yn gysson, a chyd-weddio Duw, A dysgu rhodio'r Uwybr, i fyn'd ato ef i fyw. YMDDYGIADAU ANWEDDAIDD MEWN ADD- OLDY. "Gwylia ar dy droed pan fyddech yn mynec i àŷ Ddnw."—Preg. 5,1. "Santeiddrwydd a weddai irth dý, O Arglwydd, byth."^-P*ií. 93, 5. OS dylai ein hymddygiadau fod jn wéddaidd ac yn brydferth gerhron ein cyd-ddynion, pa faint mwy pan hydd- om yn ymddangos raewn modd neillduol yn ngwydd yruchel Dduw yn eigy«segr. Dirmyg ar yr Argìwydd yw pob dull di«