Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ŵ^-^^^^^^CN^^^^ Y BUGAIL: NEU GYLCHGRAWN GWYBODAETH YSGRYTHYROL, SHYDYMAlTH YR YS80U0N SABBOTHOL ÍSAN ODYGIAD Y PAECHBDia OWEN JONES. MAfTCHESTER. m Rhif 10. Áwst, Í860. BUGEILIA ÎY NEFAID Pbis Ceinìog, Cyt.L V CTNWYSIA». ENWOGION T BEIBL. Lamecfa, neu ffynîant anuwioldeb BGLUBHADAETH YSGRYTHYBOL. Sarph danlìyd hedegog Ffenestri yn y Dwyrain Gwyl y PehyH . . Liusernau Dwyreiniol , Ëiluoaddoliattí yr Atheniaíd Anghysondeb .... AMRTWUETH. Cyfarwyddiadau i!r enáid pryderus Un ddawns eto . . . . Cystuddiau yn cael eu sancteiddio Ffrwyth gweddio ar ôdaw . B ABDDOSL4ETH Anerchiad i'r Bugail . ; . Heu Feibl naawr fy mam Detbolíon . . 159 BETEESDA: ÂRGRAFFWYD GAN R. J 0 N E S, ^WŴ i'^