Skip to main content

'ÌH>ÛH°----<->----»>*Û^o---w----o^, "GWSAHDO GYNGH0E, Jl chibee addysg.". [Pbis lc. YR OES: NETT êglí|pŵm fíengìiM ú ẁmmfy $i«tÿr CYNWYSIAD: YBeibl ............ Mr. Eichard Weaver Englynion Anffyddlondeb gyda'r Ysgol Sabbothol Calon Galed...... * ...... Penillion i'r Ser... Ymgom â'r Oes ......... YFlwyddyn ............ Pan ddelwyf yn Ddyn ...... Arwydd-nodau y Wraig Ddiwyd ElN GrOHEBWTB IETTAINC ... Atebion a Gofyniadau CoNGL X GOBEITHIOL— BeddfyMiad......... YTair Chwaer............ Manion DAN OLYGIAETH Y Pahch. T. JAMES. M.A., Llanblli, Y Paech B. D. THOMAS, Llawdilo. Me. W. DAYIES, (Teilo,) 121 124 126 127 128 129 130 132 135 137 137 138 139 140 140 LLANELLI: ABGBAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN D. WILLIAÎtS A'l FAB. MEDI, 1863. «J CiŵfeSrS>AJ i (j^Ŵs