Skip to main content

GWEAXDO GTlfGHOE, A CHTMEB ADDTSG. <3 Rhií. 4.] —o— [Pbib lc. YE OES: neh iglttrgrafom JJt ItngMuri at taanattír imnttgìr. CYNWYSIAD Y Beibl—Ei roddiad dechreuol Trem ar y Gyradeithasfa... Y Parch. J. Newton a'r Beibl Eben Fardd—G-an B. Ddu Eryri Y Breuddwyd Auraidd Emyn gan Islwyn...... Cyfraith gyffredinol Cariad Mihefin Dameg y Pin a'r Nodwydd Penillion i'r Sêr...... ElN GrOHEBWYB lEUAINC Y Pynciau Cystadleuol ... Atebion a Gofyniadau Englynion i'r Wydd Dew Y Waso—Caio a'i Hynafiaethau 61 63 66 67 70 72 73 74 74 75 77 77 79 80 80 DAN OLTGIAETH Y Pabch. T. JAMBS. M.A., LuursM.!, Y Pabch B. D. THOMAS, Llandilo. Mb. W. DAYIES, (Teilo.) LLANELLI: ABGRAEFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN D. WILUAMS A'l ÍAB. jyrRTTrn^nsr, 1863. c^ —faŵÄ