Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TWR GWALIA D A N O L Y G I A D T S A A C H . Tl A R R 1 K S "ì$oì! îitríî gatìlu NrtJ^ Rhifyn 10. IIVIHÍI1„ 1843. U'ris 3c. ARAITH AR Y MIL BLYNYDDOEDD. A DRÀDDODWYD MEWN AMRYW FANNAU, (ÌAN I. H. HARRIF.S <w.* sydd yn ^ ,.,.v......... ... r......................................... , . t.............-.,.,.. ...,. - ý« fjfo/ÿ?i t rfáí/n /b^ î/íì hanesydd cywir, a barnydd didusdd. Rhoddwyd y pwngc i mi i ariethio arno gan gyfeillion Trejfynnon, er ys misocdd yn ol; ar y cyfryw aìnser, traddodais Dair o Ddarlithiau ar y testyn uchod, yn Gymraeg a Saesoneg, yn Trejfynnon, yn yr Àddoldy, a Long Room fawr y dref, i dorfaoedd lluosog ; pryd y casglwyd yn helaeth tuagat leihau dyled yr Addoldy yn y lle uchod, Traddodais ddwy ddarlith ar yr un testyn yn Bangor, v:edi hyny, a Bethesda, y rhai a dynasant fawr sylw y gwrandawyr. Ymdrechaf wrth ei hysgrifenu, i aadw yr un Uwyhr a phryd y traddodais y nodion, a hefyd, os medraf gwnafgadw yr vn chwaeth. Gwn y hydd durll.cn a barnu tnawr ar jpr hyn a ganlyu, eto nid wyfheh radd o ymddirìed yn ynoffy hun, fel y gaUaf seýy/' dros yr hijn a esodaf i lawr. Nis gallaf ddywedyd meum pa faint Ò^rtfynau o'r Tẃr y gwnant barhau, ond hyderafwrth ffyddhndeb derbynwyr y Tẃr, y gwnant nid yn unig barhau i\v dderbyn eu hunain, ond hefyd ddylanwi ar eu cyfeilíion iw dderbyn. Yr ydym y>i meddwl gwneyd y T-wr yn gadarnach, ac hefyd yn harddach g hyn allan nac y meddyliodd llawer, felly gyfeillion, cydweithredwch a nì, ac na adewch i'r Têr syrthio o eisiau ychydìg gynnorthwywyr. Cymerafyn destyn y geiriau a ganlyn o eiddo Ioan y Duwinydd. (19)