Skip to main content

lllÌÌMpllÌlll :,-:--!V:-'.:.;---.,-,:.î-:t;-"::-.í..-r: :■:::' ■ .,":•■.:"--'■," ■'•" -"-■;■■•, ',;„: -.', ..".';.. ■ «^^t^^^^'^-VC^r^^ẅ;^\--:">Ŵ ÎS>:::t:,:"^'-",:':':í-':v.'.r:":.::-'?:;;;.*• ;,.;—:■:-:-.:-::":■ :■;.;""::'"";:," :•""'.. . " ,'■■ ' , ■ ■ .„■■".. ■.'■■■■' ■.■:.. ■ ■„■■■. ■;:;?•; ":; t ?;,';; . ■ ,.-""■ : ■ - ■ ■ ■.,■ ■■ :- ■■■. . -^ Traeùn - . '•' • r-.-ç, «,-..r« •-. • • ':'- ,.;;,,> Syíw âi: i,jt:;y: V. ,, ÿ:;í-y " "s ;•. rìyiiOü . AmddiíV";'i-'" : '• V . .;.'.-!'• Dîilg dysgeidîaeös . : - ' Dywediad'h;- .^'jc. Cbwerif .;,....... ..... Hír Gysgadrwydd .. Dadì Tltbtaliald ..... Angladd Iforaidd........ «. ■< i c » -.j ,' ^ . -. -.: ;.".»>. •<.,«".. - gfod o L.yfFainU.>........ A'r Fwrdd Agerddloug .... Atebiad ì Ofynîad Siioam .. Aic', ■ '-.JOfj^. " ateb O. Rohi.:rts GofynUdW. 6., aAI. R. .. G ofynlad R. Davìes,. . ..., ì.ir JR. ,r„