Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TWR G-WALIA. DAN O L Y G I A D I S A A C II . H A R R I E S . "îSoîr mtì) gaíüu Nir Rhifyn S".] GOHPHIMF, 1843. [Pris 3e. DUW YN PROFI ABRAHAM. A gan'yn, sydd Nodiadau byrion allan o Bregetli adraddodwyd yn Bethel, Bangor, Gan Isaac H. Hauries. Yna y dyrchafodd Abraham ei lyyaid, ac a edrychodd; ac icele o'ì ol ef hwrdd, icedi ci ddal erbyn eí gyrn mewn dyrysni: ac Abraham a aeth ac a gymmerth yr hwrdd, ac a'i hoffrymmodd yn boeth-offrwm yn lle eifab. Ac Abraham a alwodd enw y lle hwnw ÎEHOFA-jireh ; fel y dyioedir hcddyw, Yn mynydd yr Arglwydd y gwelir. Gen. xxii. 13. 14. M.AE hanes prawf Abraham, yn nghyd a'i ufudd-dod, yn cîeilwng o'n sylw mwyaf manwl, ac er egluro natur ei brawf sylwaf fel y canlyn, sef yn I. Ei brawf caled. II. Ei ufudd-dod o ran ei üat'.ir. III. Mae mewn ufudd-dod i or ehymynion Duw, mae cael esboniad a golau eglur ar holl ymddygiadau Duw atom, " Sef yn mynydd yr Arglwydd y gwelir." I. Prawf Abraham gan Dduw. 1, Yv oedd y prawfhwn yn taro yn uniongyrchol yn erbyn holl ddis- gwyliadau Abraham, ac yn siglo seiliati ei holl obeithion blaenorol. Ac anodd gan bawb yw ymwadu a holl sylfaenau eu disgwyliadau ac felly yr oetld Jsaac yn ganol-bwnc gobeithion yr hen ŵr duwiol, fel nad oedd gancldo i bwyso ond y Díìw ac y disgwyliodd wrtho yn y dechreu. Felíy fe brofwyd ei ymddiried yn yr Arglwydd ei Dduw. '2, Yr oedd ti brawf hefyd yn erbyn ei deimladau felTad, i'el dyn, ac í'eí hcn \vr; heb neb on>! Isaac yn destyn ei ymfìrost y pryd hyn. Ei uiiig fab, ci fab anwyl, Mab Sarah dduwiol, Mab ei henaint a'i ben- llwydni, a Mab a gafodd me\yn caniyniad i addewid rasol ei Ar- glwydd. Dangosodd felly ei fod vn caru Duw yn fwy na'i deimladau ei hun, ac hefyd yr eiddo Sarah, Gwnaeth hollol ysnwadu ag eí' ei hun. 13)