Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TWR GWALIA D A N OLYGIAD ISAAC H . H A R R 1 E S . i0ö f&rfi gaíilu NeíC' Hhif j n 4.] l-MfHSLL, 1843. [Pris 3c. YR YSBRYD CIÜSTIONOGAWL. Mawr ydyw y cynnyrfiadau o barllied bod perthynas annattodol rhwng natur eristionogaeth sy ynbodoli y dyddiau a öâtìguddiad ; a phan berffeithir 'y hyn, gellir medd«l ambeìl i êgwyl, fod *gwahanoI gelfyddydau, y llwyi'burir pawb am ymafacì yn ei hëg%yddorion awyrgylch y byd moesöl, nes y bydd cedyrn,"ohur Wrth fanylu, hawdd paufod yn rhy iach i ddim sydcî groes i air^y mae ychydig sydd yn gweithio ittlan gwirionedd fyẁ ^hwy. Trow» éîu ei hegwyddorion santaidd i ymarferiad golygon oddîamgyich, a syllwit am priodawl, o herwydd caiifydduii bryf- feidyn ar y by(f yn ei ddarganfyddiad- aid gwenwynig yn eael cu cenliedlu a'u au cywrein-bẃ'yrl tu ög at berireithio magu yn mynwesau arddelwyr crist- y celfyddydau^ a hyrwyddo y íFordtH ionogaeth, y rhaí ydynt o ansoddau 'wawri'ad y dydd dedwÿftd sydd g'ér hollol wahanoí i'r ysbryd enraidd a IIaw; prýd y bydd y tára-nau trystfaẅ' boneddigaidd, sydd yn rhedëg trwy holl y tief ytf'dedwydda ^dyn, ac md;i%i ; wytlíraú gweithiau Crist a'i apostolion. ddychrŷnuT^ buafti felit ýn cael eu 0%á hÿderwu fel yr esgyna goleuni tynu o'r cÿmylaui wâsanaelhu dyn, gwyböäáeth ýn uwch 'i'r- làh, y daw heb beri iddo ganel y ìiiwaid IMûfŷ ie, egwyddorion, hyfryd cristionogaeth i pan ý daw " awypgychod" i fòf*?ýn fwy o eglurder, mewn canlyniad, yr gyfryngau teílwfig i gariaw cenhadoìi ymddyga éi jhóîl afddelwyr yn gysou a hedd, 'gan ehetleg ' yn ngbanoi y nef i chynnwysiad ewyîìyseu Tad. Hyderhr gyhoeddi. yr Efcngyl dragywyddol, % gyda phriodòldeb, bod gwybodaeth gyda chyflymdra annirnadwy, dros athronyddói ÿh hanffbdol angenrheidiol ddibynan* serth, afon^dd cynddeiriog- i weithiaw allan yn deg yr ysbryd wylît, moíoedd Ilydaiu, ac anial-Ieoedd cristìouogawl, (sef 'yw hyÈL ein dwyn disathr;"%t y miìoedd anwariaid sydd i gai-u D'uw a'n hoil galôTi, a'n cym- hyd yma heb glywed son am feddyg myẃog feliìi Citì; h'iuiaii) J o hcrwydd \enaid. Efr^ hyny, bydd y pibellau ' ' ":"- •'•■ '■ ' (T) * '