Skip to main content

Y CERBYD DIRWESTOL. " Gwared y rhai a lusgir i angeu."—Diae. 24. 11. Rhif.XII. HYDREF 15, 1838. {g™£ At Gyfeisteddwyr y Gymdeithas Ddirwesud.............. 179 Y Cyfarfod Chwarterol ................................ 194 Cyfarfodydd Mawrion Bagillt............................ 196 At y Gohebwyr, Dosbarthwyr, &c....................... 196 AT GYFEISTEDDWYR Y GYMDEITHAS DDIRWESTOL. 'Anwyl Frodtb, Mae yr ymdrechfa y decbreuasom ynddi yn un anrhyd- eddus a thra ehaninoladwy, fe!,pa un bynnaga wnelom a'i ys- tyried yr ariicai) yr yinestyuwn ato, y moddion a ddefnyddiwn i nyny, ynte y llwyddiant a ganlynodd eib hymdrechion yn barod, y gweìwn yn eglur ei b'od yn ddvledswydd resymol i rii barâu yn yr ymdrechfa nes perííeithio vr amcan. Nichych- wynasom yn yr antur ai? aincan îs mewn golw'g na gwaredu holl drigoiion ein gwlad oddi tan ormes yr hollarferion a feithriuent t'eddwdod yn y tir; ac wrtii hyny droi y symiau raawriun o arian a werid i gynnal yr arferion hyny, neu a gollid drwy eu delyn, er gwasanaethu i ychwaneçu dedwydd- wch personol a tlieuluol ein eyd-ddynion, glanhau yr aäan, trefnu y di drefn, dilladu y noethion, a phor.thi y newynog, >chwanegu moddion gwyhodaeth, a lliosogi manteision dysg- eidiaeth yn mysg gwerin ein gwlàd, a choethi talentau-a anrheithid gan ffiaidd gyfeddach y talarndai; sychu dagrau gwraig y meddwyn, a Uiniaru sjotìdiau plant ei ymysgaroedd, trwy ei ddysgu ef i adael ffyrcìd afradlonedd, ai dywys i faes- ydd cynnyrchio! snbrwydd a diwydrwydd. Dyma gẃr yr am- can, neu yn hytrach rai o'r effeithiau dymunol yr ymestynem attyDt ar sefydliad cyntaf y Gymdeithas Ddirwestol; ond nid hyn nedd y cyfan «edd genym niewn golwg,—Meddyliem y bŷddai djwygiii y meddwon oddiwith eu meddwdod,a mcith- rin yn ineddyJau yr oes sydd yn codi egwyddor o gasineb at ^annghymedroldeb a'r achlysur o honaw, fel na byddai cynnif- 'er o'ucyd ddjniûn yn treulio eu hamser gwerthfawr mewn