Skip to main content

Y CERBYD DIRWESTOL. " Gwured y rhai a lusgir i angeu."—Diar. 24.11. Khif.XI. MEDI 15, 1838. fGwerth (Ceiniog. Y ©ìfSWIWB. Cyfarchiad at wrth-ddir\ve.stwyrlö3 Y*Llew a'r Meddwyn........166 Atteb i ofyniad leuan Wyddynl69 --------Ar"a!l............... l&J Cwpanaid i Tudur Goch o'i gawl ei hun............170 Y ehweched Gymmanfa Chwar terol Cvindeithas Dirwest Swvdd Flint............176 Pedwaredd Gylchwyl Ddir- westol y Wyddgrug ......177 Y Cyfarfod Chwarterol nesaf 178 BARDDONIAETH. Coôadwriaeth am y diweddar Miss Margaret Jones, Pen y Bryn, Nannerch..........178 CTFARCHÍAD Aí WRTH.DDIRWESTWYR. íparäad o t. d. \5\.) Hefyo, yr ydych yn ymohwyddo o sreulondeb pan ddywed- ir eich bod yn «efnogwyr meddwdod a'r fasuaeh feddwol. Ouidyw hyny yn wirioucdd? Myfi a arncanaf ei brotì tiwy y fl'aith jranlynol. Mewn ardal yn Sir Flint, nid deuddear mill- dir o ben Tref y Sir, poblosaeth yr hon nid yw ond ych- ydiç dros 2500, nid oes dim liai na 23 o dafarnau; a bernir nad oes yno dros 36 o Fedilwon. sef y rhai a ystyrieeh chwi yn feddwon: ond y mae yno luaws dyehrynllyd o rai a aiwafer gwahaniaethiad yn feddwwn cymhedrol, y rhai at eu gilydd, efallai, a feddwant wythnos bob un mewn chwarter blwyddyn ; ae eto nid oes dim llai na saith mil o bunauyn cael eu gwariu am ddiodydd meddwol yn yrardal hono. Tybier fod yr 36 medd- won crybwylledig yu gwario hanner cant o bunau bob un mewn blwyddyn, gwnai hyny rhyngddynt Pl, 800. A ydyw yii rhesyniol meddwl y byddai i dair ai hugaiu o dafarnau gael eu cadw yn agored i ddisgwyl wrth y rhai hyn. Na, Na, Meis- tri cymedrol, y inae y Tafarnwyr yu gallach pobl na hyn yna. Maent hwy yu gwybod yn dda, fod P. 5,500 yn cael eu gwario geuych chwi, y respectable Gentlemen, fel y'ch galw- ant, ac achos da paham, o herwydd mai ehwi yw eu ffrynd- iau gorau. Nid oes gan y Tafarnwyr nemmawr o barch i'r raeddwon druain; y rhai wedi y darfyddo iddynt eu bys- beilio hwy a'u teuluoedd,a elwir ganddynt yn Scamps budron, yn rogues, yn lladron, ac y dywedant am danynt nad ydynt yn ffit i fod ffiewn tai rcspeciable lel yr eiddynt hwy. Ac wedi cael