Skip to main content

Y CERBYD DIRWESTOL. " Gwared y rhai a lusgir i angeu."—Diar. 24. II. Rhif.X. AWST 15, 1838. /Gwerth (Ceiniog- ¥ ©YKl!K]WYg[lÄ®c Cyfarchdiadau at Gwrthwyneb- wyr üirwestwyr...........147 FÜangell i grefyddwyr diog a thrwsgl.................. 151 Holiad-lith ar Ddirwest..... 158 Hanes dechreuad y Gymdeith- as Ddirwestol yn Nosbarth y Berthen............... 155 Rhiwabon................. 157 Cylchwyl flyneddol Cymdeith- as Dirwestyn y Rhyl..... 158 Green, Dinbych............. 16o Gofyniad.................. 161 Cyfarfod Chwarterol. .......161 Barddoniaeth. Y Bardd wrth lan Ffynnon Fair..................... 161 Galwad ar bawb i'r maes, yn enwedig Crefyddwyr....... 162 CYFARCHIADAU AT WRTHWYNEBWYR DIRWEST At Olygydd y Cerbyd Dirwesíol, Syr,—Gyda theimladau o ddiolchgarwch i Dduw y gweddai i ni f'y fyrio ar y Gymdeithas Ddirwestol, ac y mae yn ddiddadl ei bod yn haeddianol o'n sylw diírifolaf, a'n hymdrechiudau rTyddlonaf a gwresocaf o'i phlaid. Tybiwyf y gallwyf ddywedyd yn ddiofn, nad oes un dyn ag sydd yn deall e^wyddorioii j Bibì, a all yn «ydwybodol wrthwynebu egwyddonon y Gymdeithashon. Pe baem yn edrych ar holl Draeth- odau y gwrth-ddirwestwyr, megis Caledftyn Sf Co., ni chawn ytiddynt gymmaint ag un rheswm yu erbyn egwyddor y Gymdeithas Ddirwestol. Pwy mewn gwirionedd a all ei gwrthwynebu ? Y mae'n ddiddacll na all na Gweinidogion yr efengyl, proflf'eswyr crefydd, cymedrolwyr, na meddwon. Ÿ mae ein dyben yn ddigon i daro un dyn cydwybodol âg ystyriaethau o'i dymunoldeb fel na's gallont ddweyd gair yn ein herbyn. Y maent yn cyfaddef fod ein dyben yn dda, ond y maent yn methu a gẃeled pa achos sydd i ddynion sobr ymwrthod a diodydd meddwol er mwyn y rhai ^>dd yn newynu yn y ffos feddwol, e eisiau halp i'w