Skip to main content

í' Gwared y rhai a lusgir i angeu."—Diar. 24. II. Rhif. VI. E13HILL 14, 1838. $£££?£& Y ©YK1!??1W§I1Ä®B Holiad-lith ar Ddirwest........ 83 8yr Henry Browne ar Ddirwest.. S6 Gair üt Wrthgilwyr Dirẁestaidd 8S Llesoldeb Dirwöst............8í) Cymdeithas Ddirwestol Bagillt.. 90 Cylehwl Ddirwestol Prestutyn. 92 Cymdeithas Ddirwestol Coedilai 93 Beiau Dirwestwyr............ 96 Trydedd Gymmanfa Ddirwestol Gwynedd ................ 97 At y Gohebwyr' .............. 97 Barddoniaeth. Glân Sobrwydd mwyn........9S HOLIAD-LITB AR DDIRWEST. (Parâd o tu dal. 73.) sS <ÍV VN Crybwylliad am Ddirwestwyr yn yr Ysgiythyrau. Onì chrybwyllir yn yr Ysgrythyrau am lawer oddyn- ion a lwyr-yrnwrthodetit â gwin a d'íod gadaru, naill ai dros ryw amserau pennodol, neu yn hollol? (íwneir am lawer iawn. Pa beth a orehymynodd Duw i Aaron a'r ofFeiriaid eiuili wneyd pan l'yddent yn myned i babell y cyfarfod, neu i Yinwneyd âdefodau mwyafcyssegredigeu crefydd? Nad yl'ent win, rhag iddynt feirw, Lef. 10. 8—II. Oüi chaniattâodd y Goruchafi ddynion da, synhwyrol, o fath yr ofTeiriaid, yfed ychydig win, pan yn cyflawni eu swyddi pẅysig, fel yr ymadnewyddent, nc y ^allent ei wasanaethu ef yn well drwy hyny; ac oni chaniattâ- odd efe hawl iddynt i farnu drostyni eu hunain pa faint a yfent? Na ddo, ond i'r gwrthwyneb, efe a orcbymynodd idd- yn bendant, nad yfent ddim gwin, rha<; iddynt l'eirw. Pwy oedd y Nazareaid ?—Dynion sanctaidd, y rhai a ymgyssegrent mcwn modd neülduol i Dduw,