Skip to main content

CERBYD DIRWESTOL " Gwared y rhai a lusgir i angeu."—Diab. 24.11. Rhif.Y. MAWRTH 15, 1838. fGwerth Ceiniog, (neu 6s. Qc. y cant y ©ymmwymm* Annerchiad at Weinidogion yr EfengyL.............65 Cyíeiriadau ysgrythyrol...... 68 Holiad-lith ar üdirwest...... 71 Daioni Dirwest............74 llhesymoldeb Dirwest........ 7ö Cymdeithas Ddirwestaidd Tre- ffynnon................ 76 Cyfariòd Chwarterol Sir Fflint 77 Cvmdeithas Ddirwestol Rhyl.. 77 Bâla...................... 78 Cyfarwyddyd i wneuthur Burum Dirwestol.............. 79 Traul Anghymedroldeb ___... 79 Gwarth gwlad .............. 79 Barddoniaeth. Trioedd....................80 Dau Englyn i Ddirwestdy___80 ANNERCHIAD AT WEINIDOGION YR EFENGYL. Mk. Golygydd, Dyma ddemyn buddiol a ddyfynwyd gan yr "Isle of Man Temperance GHardian," o'r " American Permanent Temperance Uocuments;" ac yu awryn cael ei ymddiried i chwithau, í'el y gallo Colliers a Miners Cymniru gael golwg arno.—Cymerwch ofal am dano. W. RoWLANDS. Chwychwi, swydd sanctaidd a Uafur bendithiol pa rai yr ydym ni yn ei uchel brisio, ydyw tywysogion llu yr Arglwydd; wedi eich pennodi o dan Dywysoo; iach- awdwriaeth, i'w harwain yn mlaen yn eu buddugoliaethau, dros bechod ac angau, "yn gorchfygu ac i orchfygu.'' Ac, yu y rhyfel hon, y mae genych i ymdrechu, " nid yn erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydoí-lywiawdwyr tywyll- wch y byd hwn, yn erbyn drygau ysbrydol yn y nefoiion îeoedd.'' A'ch llwyddiant a ymddibyna lawer iawn, dan Dduw, ar eich tebygoliaeth iddo efj eich dyfodiad rhydd ac aml at orsedd ei drugareddj a'r gymdeithas ysbryd