Skip to main content

" Gwared y rhai a lusgir i angeu."—Diar. 24. 11. Khif.IV. Chwefror 15, 1838. fc?*?Ŵ; (neu 5». (ic. y cant. Y ©YIMIWWYSOÄ®» Annerchiad at aelodau y Gym- i Dosbarth Rhiwabon.......... Cl deithas Ddirwestol .......... 4í) , Gwyl Ddirwestol Penllyn ...... ö3 Holiad-lith ar Ddirwcst........ 53 i Trydedd G\ manfa Dirwest Gwyn- Diwygiad mewnCladde digaethau 55 | edd....................*.. (54 Y Gymanfa Chwarterol........ 57 Emyn Ddirwestol ............ 04 Cymdeithas Ddirwestaidd Mostyn 59 '■ At y Gohebwyr............. 64 ANNERCHIAD AT AELODAU Y GYMDEITHAS DDIRWESTOL. —»»-©g©-<«— GYFEILLION SERCHOG, Mae y gorchwyl yr ydym wedi dechreu arno drwy offerynoldeb y Gymdeithas Ddirwestol, yn uu tra phwys*- ií ; a'r prawf'a gawsom eisoes o'i effeithioldeb i lanâu v ulad oddiwrth aungbymedröldeb, sydd wedi ein ^osod dan gyfiifoldeb neillduol, am y defnydd a wnelom o'r moddion a ddarganfyddwyd fel hyn yn ein cenedlaeth. Arwydd-air ein Cymdeithas ni, ydyw " Llwyr ddifodiad meddwdod, trwy lwyr ymattal â'r ddîod feddwol.'' Nid oes eisiau ijíy.w lawer o synwyr i dciëall mai y ffordd ddîogelaf i ymgadw rhag meddwdod, yw ymgadw rhag cyfhwrdd a'r pethau a feddwant ddyniou ; ac nid rhaid wrth lawer o hyawdledd, a dòniau rheilhyddawl, a rhes- ymegawl, i brofi mai y llwybr ùnionaf 'a sicraf i lwyr ddifodi meddwdod o'r wlad, yw cael gan bawb yn y wlàd "wyr ymattal oddiwrth dd'íodydd meddwawl. "Gwelwyd unigolion yma a thraw, er's blyneddoedd, 'ie, oesoedd yn ol, wedi eu codymmu gan yr hen hudoles feddwawl, yn