Skip to main content

CERBYD DIRWESTOL Gwared y rhaì a lusgir i angeu."—Diae. 24. 11. Rhif. III. IONAWR 15, 1838. fGwerth Ceiniog, (neu ôs. 6c. y cant. Y ©YMMWlöÄ®, Effaith Gwirf................ 33 Tai'od yr enaid.............. 35 Golygfeydd cas gan Ddirwestwr 38 Lloffion. America.—Antigua.—Ffrainc.. 41 Iwerddon.—Llynlleifiad...... 42 Birmingham,—Llundain.—Bala 43 Mòn........................ 45 Cylchwyl Ddirwestaidd y Borth- aethwy ................ 45 Peryglon y meddwon ........ 46 Y tad annaturiol ............ 47 Ye Adroddiod Misol. Dosbaith Rhiwabon.......... 47 Golÿnion.................... 48 At y Gohebwyr, &e........... 4>j EFFAITH GWIRF, Yn y Rhifyn blaenorol ceisiwyd dangos natur a chyn- nyrchiad Gwirf; ac efallai nad anfuddiol nac anmhriod- oí a fyddai ceisío darlunio dylanwad, neu eíìaith gwirf ar y corff'dynol yn y Rhifyn presenol. Cymerir y gwirf i'r genau ; ond y rnae rhyw deimlad llosgedig-, poenus, yn ei ddilyn, fel na all y sawl a'i cym. ero ei gadw yno yn hir, ond e.t'e a orfyddir i'w lyncu; yna y inae yn disgyn i'r cylla s ond nid hir yr erys yno, eithr fe'i cymerir i fynu gan yr amryf'al sugn-lestri, y rhai a'i cludant i ystlys ddehau y galon, ac oddiyno y mae yn myned i'r ysgyfaint, ac yna yn dychwelyd yn ol drachefn i ystlys aswy y galon, o'r hon yr anfonir ef drwy holl ranau y corif. Mae yti addas sylwi yma, fod dosbarth o lestri wedi eu trefnn i gymeryd allan o'r gwaed, ba beth iynnag a fyddo yn rheidiol, yn gyntaf er eu cynnaliaeth *u hunain, ac yn nesaf, er cynnaliaeth y cyfansoddiad dynol. Y llestri bychain hyn a gymerant i fynu yn unig yr hyn a fyddo angenrheidiol yn eu cylchoedd priodol. Er eglurâad, gallwn sylwi, y cymera un dosbarth i fynu yr hyt» a fyddo yn angenrheidioî er gwneuthur a meithrin yr ewinedd ; ond ni chyffyrddant â dim arall. Dosbarth arall a sugna yn ofalus yr hyn íÿddo yn rheidiol i ifurfiad