Skip to main content

CERBYD DIEWESTOL " Gwared y rhai a lusgir i angeu."—Diae. 24. II. Rhif.I. TACHWEDD 15, 1837. {SŴ.7Ä. y mwwwy,§m®a Annerchiad ...................... 1 Ye Adeoddiad Misol. Yr hen Winoedd................ 3 Cjfarfod Chwarterol Swydd Fflint 11 Egwyddorion sefydledig.......... 8 Cylchwyl Ddirwestol Treffynnon.. 12 Lloffion. Cylchwyl Ddirwestol Coedllai ___ 14 Gair at Rieni.................... 0 Cyfres Fisol.................... lö Gair at Ieuenctyd................ 9 At y Dirwestwyr................ 15 Pwy sydd yn gwneuthur meddwon 10 Bahddoniaeth. Yr ìndiaid'Cymhedrol............ 10 Englynion,.................... 16 ANNERCHIAD. Anwyl Frawd, GrOBElTHIO eich bod erbyn hyn wedi dyfod i benderfyniad yn nghylch argraífu y Cerbyd Dirwestol, gan fod y Cyfarfod Chwarterol yn Rhos Llancerchrhugog wedi pleidleisio yn un.fryd i hyny; a hyny ẃedi barnu yn bwyllog ei bod yn angenrheidiol anhebgorol iddynt ei gael, i fod yn gyfrwng cyhoeddiad eu Cyfarfodydd, a lluaws o'r cyfryw bethau, y rhai ni ellir eu cyhoeddi yn y Dirwestydd, am fod holl Gymmru yn anfon eu Goheb- iaethau i hwnw, fel y mae yn cynnwys cwynion mawrion bob tro, na's gall gynnwys yr-holl bethau buddiol a anfonir iddo, Mae achos Dirwest wedi cynnyddu yn ddirfawr yn Sir Fíîint er's blwyddyn, a phob tebygolrwydd y cynnydda fwy-fwy, nes difa achosion meddwdod yn gyfan o'r tir. Mae crefyddwyr o bob plaid yn cefnogi ein Cymdeithas, a'r holl wlad yn addef ei llesoldeb; a'r Duwsanctaidd yn gwenu arni o anneddle ei sancteiddrwydd, Mae gweddíau y saint wrth y miloedd yn esgyn atorsedd y Goruchaf am ei ìlwydd- iant, a'u bwriad dîysgog yw parâu i lefain yn nghlustiau y Duwdod, am barâad o'i gynnoithwyon rhagllaw, Rhaid addef, mae yn wir, fod amcan y Gymdeithas yn un mawr iawn, ac yn rhagorol o dda; am hyny y mae yn gol'yn yr yniegn'iad mwyaf gorchestol, i ymdrechu ymdrech út>g yn