Y SEREN FOllEU. MAWRTH, 1847. TRAETHODAU, &c. LLONG Y DIFFEITHWCH-Y CAMEL. Pa ddyn a allfii adeiladu llong a elai dros ddirteithdiroedd meithion Artrica ? Nid oes yno fodd iddi hwylio fel llong ar y dyfroedd, na modd ychwaith iddi gerdded ar olwynion íel pedrolfen (waggon). Nid oes un dyn a allai adeiladu y fath long ag -sydd yn eisieu yno. Ond edrychwch ar " long y difteithwch," yr hon a wnaed gan Dduw. Gall gludo dwfr mewn cwdyn, yn bur a phera idd, yr hwn a bery yn ddigon i'w disyche;lu am ddeg niwrnod ar hugain; a theithia hithau ddeg milltir ar hugain bob dydcl am wythnosau ynghyd, gyda baich o v.yth cant o bwysi ar ei chefn. Nid yw jn gwneyd dim trwst. Nid yw byth yn cwyno. Pwy a'i gwnaeth ? Ah ! y camel, canys dyna ei henw, gyda'i thròed mor feddal â'r sponge, wedi ei gyfaddasu i ■dywodydd yr anialwch, a gyfansoddwyd yu gymhwys at y gorchwyl hwn. Dyna y Ram <9.] * ç