Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEItEN FOREU. HYDREF, 1846. TRAETHODAU, &c. MAN-LYSIAü. A welsoch chwi, fy narllcnwyr ieuainc, y croen melyn sy'n gyffredin ar wyneb Uyn- oedd llonydd yn yr haf ? A wyddoch chwi mai maes Uawn llysiau yw ? Allan o'r dwfryn unig y sugnanteu tyfiant. Byddai'r ddaear frasaf yn angeu iddynt. Llysiau nid annhebyg i'r rye-grass ydjnt, yn gorwedd mor agos i'w gilydd â blew esmwyth a llathraidd y melfed. Mae ar frig pob un fath o belen hir-gron debyg i rwningen (pearj. Gwnai deuddeg cant o'r peleni hyn ochr yn oclir un fodfedd o drwch. Un ystafell yw y belen, llawn o hylif gludiawg, yn yr hwn y nofia'r had wíth y cannoedd. Meddyliwch pa mor fychain y rhaid eu bod, tra y rhaid cael pymtheg miliwn o'r llynoedd y nofiant ynddynt i lenwi un fod- fedd bob ffordd o hylif! Gwelir yr hadau hyn mcwn cyffro parhaus nos a dydd, o ddeclireuad eu bodoliaeth; ond fel ag yr RlUK. 4.] D