Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN EOEEÜ. MEDI, 194G. THAETHODAU, &c. CHWYS. Mae pob dyn iach yn chttysu yn barhaus. Ilhenir yr hylif hwn sy'n tarddu allan o'r croen, yn chwys gu-eledig a chwys anweledig. Mae o'r olaf yn yraadael rhwng y croen a'r ysgyfaint (canys o'r un ffynnon y tardda y cwbì), pan fo'r chwys hyd y nod yn rhy fach i'w ganfod, dros bwys a thri chwarter bob pedair awr ar hugain, ac ar ambell ddiwrnod gymmaint â phum pwys, o'r hwn dyry y croen oddeutu tair rhan o bedair. Ymddengys wrth hyn y dylai dyn iach, hyd y nod tra yn segur, chwysu dros ddau beint yn feunyddiol. Er i ni synu ar yr olwg gyntaf o hyn, paid ein syndod pan ystyriom fod holl faes arwyneb y croen, oddeutu dwy íil a hanner o foddfeddau ÿsgwar, a phob un o'r modfeddau hyny yn cynnwys ugeiniau o ffynnonau. Ämlwg, gan hjTiyî fod mwy yn ymadael drwy y chwys-dyllau, nâ thrwy bob ymadawfa BniF. 3.] c