Y SEREN FOREÜ. AWST, 1846. TRAETIIODAU, &c. TOBACCO. Er mai ieuainc yw ein darllenwyr, gresyn- us yw y rhaid dweyd fod o honynt rai yn arferyd tobacco. Planigyn lled debyg i ddail tafol yw hwn, ac yn tyfu mewn gwa- hanol ranau o'r byd. Mae natur peri cwsg a llonyddiad meddwl yn gryf ynddo. Mae dose fechan o heno yn gweithio y corff yn greulon i lawr ac i fyny. Ped elai defnyn o'i oil i archoll, byddai mor farwol â gwen- wyn gwiber. Arferir tê, mwg, a phowdr o hono, i ladd pryfaid yn y gerddi; ac un o'r pethau a elwir gwenwyn yw efe. De- wisir y tir brasaf i'w blanu ynddo, ac yn gynnar yn y gwanwyn; a'r gwaith mwyaf gyda'r planigion yw cadw ymaith bryfyn mwy gwenwynig nâ hwythau, rhag magu a'u difa. Pan elo y dail mawrion hyn yn lled grinjon, tòrir ymaith, a rhwymir pob •planigyn, yr hwn fydd yn cynnwys swp o ddail, yn gwplau ar linynau cstyncdig; yuo Bmr. 2.j b