YCEIDWADWR Ehyl: Cyiioeddedir gan J. Morris, 80, Hioii Street. Ehif. 4. Cyf. I. MEDI, 1882. Pris 2g. NODIADAU Y MIS. Ab y 18M o Awst torrwyd y Parliament i fynu; ond bwriedir iddo ailgyfarfod etto yin niis Hydref. * * Doddodd y Proffeswr Stanley Jevons pan yn ym- drochi mewn lle peryglus yn Beshill, Susses. * * Ye oedd arddangosfa amaethyddol Llanerchymedd, Awst 30, yn un dra llwyddianus. * * Gan mor Iliosog ydyw lladron penffordd yn Bwl- garia, mae y rhan Ddwyieiniol o honi wedi cael ei dodi dau ofal milwyr. Yn llys ynadon Hanmer, Sir Ilint, dirwywyd dau ddyn ara " ymladd ceiliögod " i'r swm o £2 a'r costau bob un. Yr oedd amryw eraill dan yr un cyhuddiad —rhai o honynt yn " foneddigion." ## Ae yr 20fed o Awst cyflawnodd Syr Garnet Wolseley wrhydri yng Ngwlad yr Aipht, trwy feddiannu Cam- las Suez ac amryw drefydd, gan yrru byddinoedd Arabi o honynt ar ffo. * # Yjí Cowdale, Brixton, dirwywyd tmaethwr o'r enw Moseley, i'r swm o £10 a'r costau am werthn llaeth dyfrllyd. Ei esgusawd oedd fod yr hîn laith wedi efîeithio ar y llaeth a'i ddyfrio ! #* Dan gyfraith wahanol i'r un a roddai " lygad am lygad," cafodd amaethwr o'r enw Low, yn byw yn Bold, iawn o £150 oddiar gymmydog o'r enw Pem- berton ag oedd wedi achosi iddo golli ei Iygad de. * * ■ Caed Thomas Walsh, yn nhŷ yr hwn y darganfydd- wyd arfau yn Llundain, yn euog o deyrnfradwriaetb, ac anfonwyd ef i wasanaeth pennydiol am saith mlynedd. * # Gwedi hir frwydro rhwng Brenin Bonny a Brenin Calabar Newydd, yn Affrica, mae'r anghydfod bellach wedi cael ei ddwyn i derfyniad trwy ymdreehion Mr. Hewitt, y Consul Prydeinig. # # Bwbiad y Llywodraeth yw dychwelyd Cetewayo i Zululand. Fel hyn bydd Natal yn cael ei gosod un- waith etto yn agored i beryglon oddiwrth y brodorion, Apholicy diweddar Prydain yn cael ei wrthdroi. * * Yn Grodno, Rwssia, yr oedd barilaid o bowdr gwn wedi cael ei ystorio dan ysgoldy, yr hwn a ffrwydrodd un diwrnod yn ddiweddar. Gwnaid yr adeilad yn f urddyn, a lladdwyd o'r braidd yr oll o'r plant. * * Ae y 5fed o Awst cyrhaeddodd y •' Bacchante," gyd â dau fab Tywysog Cymru ar ei bwrdd, i Cowes, Ynys Gwyth, gwedi iddynt fod ddwy flynedd yn ab- sennol o Brydain. Derbynwyd hwy adref gyd â chroesaw cynnes tad a mam. * * Cafodd " Tir-gyngrair y Boneddigesau " ei ddileu yn ddiweddar, oherwydd i'r Llywodraeth ei osod dan farn condemniad. Ond bwriedir creu cyngrair arall, gyd â'r amcan o ddysgu y Gwyddelod ieuaingc i gasâu Prydain a Phrydeinwyr. * * Gwedi eu dychwelyd adref conffirmiwyd dau fab Tywysog Cymru, gan Archesgob Caergaint, yn Eg- lwys Wappingham, Ynys Gwyth. Yr oedd y Pren- hines a rhieni y Tywysogion yn bresennol ar yr achlysur. * # Mae dinaswyr Bangor wedi bod yn cael eu hanrheithio