Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

mm Bhh.: Cyhoeddedio oan J. Moeeis, 80, Hioh Steeet. Rhif. 3. Cyf. I. AWST, 1882. Pbjs 26. NODIADAU Y MIS. Yä etholiadau dinesig Rhufain Hwyr orthrechwyd plaid yr Offeiriaid Pabaidd. * * Mae Llywodraethau Prydain a Ffraingc wedi pen- derfynu mai doeth gosod Camlas Suez dan ofal mil- wyr am rai misoedd. * * Cafodd Thomas Walsh, Llundain, yn ystabl yr hwn y caed y fath nifer o arfau tân, ei drosglwyddo i sefyll ei brawf ar y cyhuddiad o deyrnfradwriaeth. * * Yn Doncaster dirwywyd " capten " cangen Worksop o Fyddin yr Iachawdwriaeth i'r swm o £2 a'r costau am ladratta pàr o hosanau o dafarndy y llettyai ynddo. Yn Reading y cynhaliwyd yr Arddangosfa Amaeth- yddol Frenhinol eleni. Fel prawf o'i phoblogrwydd gellir mynegi fod yr anifeiliaid o bob rhywogaeth yn rhifo 1407, tra na rifent y llynedd ond 1229. * # Cymmbbodd marwolaeth hynod ddisyfyd le yn Llys Mânddyledion Stone. Fel yr oedd tyet o'r enw Han- ley yn codi y Testament at ei wef usau i gymmeryd y llw, syrthiodd yn farw yn y fan ! * * Nid yw'r anghydfod yn Neheubarth America dros- odd etto; ond mae Chili wedi oynnj'g telerau heddwch i Bolivia, os bydd iddi dorri ei chyttandeb a'i chys- sylltiad â Peru. # * Yn Bulgaria carcharwyd M. Zankoff, blaenor.y Nationalists, a gwrthyd y Tywysog Alexander ei ollwng yn rhydd ond ar yr addewid y bydd iddo fyned i breswylio yn Rwssia. Mae Esgob Llanelwy wedi pennodi y Parch. Thos. Richardson, M.A., Ficcr Rhyl, yn Ddeon Gwladol Deoniaeth Llanelwy, a ddaeth yn wâg drwy ymddi- swyddiad y Parch. W. Hicks Owen. * * Ae y 19ydd dj'gwyd Bil Olddÿledion Iwcrddon yn lled frysiog trwy bwyllgor Ty'r Cyffredin; ond yr oedd ar y Llywodraeth eisiau gwneuthur rhai cyfnew- idiadau ychwanegol ynddo wedi hynny. * # Mae Miss Burke, chwaer diweddar Is-rsgrifenydd Iwerddon, i dderbyn blwydd-dàl o £400 oddiwrth y Llywodraeth. Dywedir nad oes modd ei cbyssuro ar ol ei brawd Uofruddiedig. Mae statutan newydd Prif Athrofa Ehydychen yn goddef i Gymmrodorion (Pellows) briodi. Nid yw hwn yn newydd da i'r llangciau ydynt yn byw mewn gobaith am dderbyn Cymmrodoriaêthau. ** Efailai mai " cydymgeisiaeth " fydd y ffordd oreu i ostwng prisiau telegramau rhwng y wlad hon a'r "ünol Dalaetháu. Mae y «enedd yno newydd roi caniattad i reilffyrdd Baltimore ac Ohio osod gwifren pellebr rhwng America ac Bwrop. * * Ae yr 17fed ymwelodd tri o benaaethiaid brodorol New Zealand àg Arglwydd Eimberley, gan ofyn iddo am appwyntiad Dirprwyaetb Frenhinol i edrych i mewn i achwyniou eu pobl; ac addawodd yntau dalu sylw i'r cais. * - #* Da gennym feddwl nad oedd un carcharor i'w ddodi ar brawf ym Mrawdlys ddiweddar Sir Ddinbjrch; a datganodd yr uchel-reithwyr eu barn jr byddai dwj-