ÇẄẄHION? on ' l' S^EAM $AWiNG, PL.AN1NG, •'/.-"",■ MOULDING, AND TURNING MILLS. . J. H, JA.MES, ', (proprietor), Berw Bridge. Pontypridd. Y FERCH A'I PRIODODD EF. Mercheo v Dyfodol. i • ' ' '■ ì Er nad oedd Dr Hirwel dros 30 oed, efe oedd p'rif feddyg TregatWg, yr hon fel y gwyr pawl). erbyn riyn sydd yn dref bwysig. Gwr talentog oedd Dr .Hirwel, ond gwylaidd a neillduedig ei1 arferion, fel mai ychydig oedd yn yrn- droi mewn cymdeithas, er cymaint yr ymdrechion wnawd i'w ddenu a'i fawr- hau. Yr oedd fel ei breswyl mawr, onglog—mpr í|diysgog a phrudd-r-mor weddeidd-dreiYi ac addas. Yn hwnw y pireswyliai 'ef a'i chwaeT.'yn nghyda morwyn. _ Yn gweled ond ychydig gwmni, n^c,yn eu chwenych. Ì£rJoedd éi chwaer yn ieuangach ddengpmlwydd nag ef, a hi oedd balchder a$flh1der ei fywyd, Yr oedd hi yn Uawn difyrwch, ac yn chwareu llawer o gastjau, a'i brawd ar waethaf ei ymbiliadau, taer- ion. • ■" ''■• *'" Yr oedd ar ymweliad a Manor ílall —lle dymunol, dwy filltir o Tregatwg —preswylfa Syr HuwMeredyth, y mil- iwnwr cyfoethog, yr hwn fu ddwywaith yn aflwyddianus meWn ethojiadau Seneddol y Fwrdeisdref. AU.an o'r ymweliadau hyn daeth dyryswch çyntaf Dr HirweJ. "}r\»■...■; .■..,. Ŷr oedfl ,up Gwerihwyfar Rhys yn aros yno, $ ^hyngddi hi a Miss Hirwel tarddodd ' cyfeillgarwch tragwyddol sydd yniÿny/ch yn-pathauanjddyddiau «eu wythnpsau.' Er difyrwch anjjrherddol i Misa Hir- wej, syrthipdd '>Gwenhwyfar mewn cayiad a'^iìfawd tíUentog, ond gwyl- aidd, ac »i ç^yme^ai y draffertb, le,iaf i gel^Jiyny. Yr;òedd Jenny yn mwynhau difyr- wçh y peth. Cellweiriai a'i brawd yn barbaus 4yn/ nghylch serch diollwng Gwennwyfai' ato, ac ni flinai ar ymbil arno i ymo^twng yn foesgar i'w- dy- muniadau. I ddweyd y gwir, nid oedd Hirwel mçwn un modd yn ddiystyr o degwch Gweflhwyfar. ýt^&m mààyg pru^dfeddsíl yn benderfynüJ p beidw gadael i'w ryddid fynd, heb ymdrech egniol, a thra yr hofTaieydsynip a cheisiadau ei chwaer, yr oeaa yn a,ddunedu i orchfygu ei ogwyddiad at ei hüdoles deg. Yr oedd mewn tymer hynod fyfyrgar un noson, aç aeth i ymresymu y cwestiwn fel hyn —' Yroeddyn'un o'r dynion mwyaf difrifol a thawel, 'ac yn w/istadol a'r ♦parch dyfnaf i weddeidd-dra. Wrth gwr§i nid oedd yn ofni y byddai ym- ddygiad Gwenhwyfar beru anhyfrydwch a thrybynu iddo, ond yr oedd yn fì'wl i feddwl ympstwng.' Byth p'r adeg hon yr oedd y pieth wedi ei benderfynu yn ei feddwí, a dangosai iddi dranoeth pa mor aflwyddianus oedd ei hudolion wedi bod, aç ymneiljduodd i'w wely, yn llawn penderfyniud ac yinhoniad i daflu y mater o'i teddwl. > , Penoo II. Yr oedd yn ddiwmod yn Mehefin. Ffurfafep Jag, lydan, estynai uwchben, a noftai )m ddioglyd gymylau gwynion gwlanog, yn cáel eu harianu gan belydraii, h$»\ melyn canol haf. Ar bob llaw yr í>edd dyfnderpedd o elltydd praff-dyfodal yn drwm gan gyfoeth y tymor, y bryniau tawelfwyn a bronau'r dolydd yn addurnedig gan ,; floduu myrdd-l%a % melusach'. ria'r holl yw murmur y dyfrpedd-, oeri^n . tawel yn cyd-'dpddji yri fejíodaidd^aís^isiau yr ymddyddaflwyr sydd ' yn hŵlio yn esniwyth fejj^s yr awn. » , *'■'' Maent y© ddeunaw- mewn nifer, a chynwysiadtjcicwch. YWj; blafinaf mae Huw Hinwel ac un Rowland* Vychan, yn plygu drös y rhwyfau. Jenny yn îlywio a Gw^nhwyfar yn gogwyddo yn oí,. ac yn edmygu golygfeydd yr ain- gylchoedd. L'anwai Tom Meredyth, mab y mÿi^rirwr, a'i dair chwaer yr ail gwcÜ. OJjjryd i bryd yr oedd Tom Meredytl} JwMflu Uygad cilwgus at y cwch bedo .ìỳt-i' flaen. Yr oedd wedi meddwl yn^picjt cael Gwenhwyfar i'w gwch, ae^y^wiarferol a siomiant nid oedd yn yr%ẅl preu. • Onid yw yn hyfryd?' ebe Jenny. gan ocheneidio yn foddus: ' dymunpl, 0 na fyddai'n parhau am byth.' ' Yn ogoneddus iawn;' atebai Gwen- hwyfar gyda'i gwefusau curliog, llawn, ' er hyny, ni ddymunwn ei weled yn parhau byth." 'Pam ?' j Wel,' a'i yn fuan yn unrhywiog. ' Pyth.' ' O, ie, ac elaj yn waeth nag unrhyw- iog, elai yn ei dro yn feichus a blinedig. ' Nid wyf yn meddwl hyny.' ' Am nad ydych eriued wedi ei dreio.' ,*Tueddír fi i feddwi fod Miss Ilirwel yn iawn,' dywedai Rowland Fychan. ' D'yw ef ddim ond cwestiwn o dyrn- heredd. I unrhyw un all werthfawrogi y çywir, y prydfertb, uis gall golygfa fel hon byth ei fliuo.' ' Nid y w eich barn yn werth diin ar 01 Miss Hirwel ddatgan ei heiddo hi,' ebai Gwenhwyfar, ' nid wyf yn gwel'd paham ' meddai Rowland gan wndo. ' Ond yr wyf fi' ychwanegai hi gydag ymgrymiad pwysleisiol. Yna, er difyrwch mawr gosododd ei 'dwylaw wrth ei genau a bloeddiodd, ' Hal.o l' nes adseinia* y coedwigoedd eilwaith ac 'eilwaith. ' Beth yw hwna ? Mr Fychan?' ebe Gwenhwyfar, trayroedd y swn yn diflanu yn wanaidd yn y pellder. ' Eco,, wrth gwrs. 4 Dim o'r íath beth,' bloeddiai yn watwarllyd, Mr Fychan yn eilio Miss Hirwel. Gwenodd y ineddyg Hirwel er ei Waethaí a chwardd^dd Gwenhwyfar yn galonog am ddyryswch Howland Fychan. ' Mae dros ei ben a'i glustiau mewn cariad a Jemiy, ychwanegai, ' ac wrth gwrs nid oes ganddo hawl i farnu yn anmhleidgar rhyngom.' 'Credaf eich bad yn galed ar jiddau,' ebe Hirwel, gan edrych aẅ'wyneb gwridog ei chwaer. ' \ ' Yn mha fodd' holai yn swta. ' Wel, wrth siarad yn agored o'r ei gyn- ' O'r ffaith ei bod niewn cariad dau ?' holai Gwenhwyfat gan.ei orthwyo allan o'r dyryswch. ' 'Does diin i'w wrido o'r herwydd.' * Feallai hyny' cydsyniai Hirwel. ' Eto unpeth yw teimlo cywilydd, ond yn beth arall hollol i deimlo fod am- gylchiadau dyn yn cael eu cyhoeddi ar benau'r tai.' Chwarddodd Gwenhwyfar, ' Dyna'r tro cyntaf i mi glywed cwch yn cael ei gymharu i benau tai. Am y gweddill,' meddai, gan daflu cildremiad chwareus at y cariadon. 'Dwy'i ddim yn dat- guddio cyfrinach, a pha raid gwneud dirgelwch o'r peth.' ' Fe allai y newidiech eich barn pe deuai eich cyfrinion carwriaetbol dao ein sylw' ymresym.au Hirwel gyd» gwen.