Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

gwreichion: T. EYANS Asks an inspection of liis New Patte^ns OF FOR Trousers, Suits, AND 0VERC0ATS And guarantees to his customers the Newest Style and Perfect Fit. Temple of Fashion Pontypridd. Special Suits made to Order, 30s., 42s., 45S., 50S., 6os., 7os. ( ^ , Note the Address The Working Man's Friend. NODION LLAFUR. Gan ' Goh.' Dywenydd genym ddeall fod gweith- wyr Deheudir Cymru a Swydd Fynwy drwy eu cynrychiolwyr, yn y Gynad- ledd ddiweddaf, yr hon a gynaliwyd yn y St. John's llall, Caerdycíd, ar ddydd Sadwm, Mawrth 4ydd, wedi penderfynu íod aelodau Pwyllgor y Raddfa Lithr- ol (Sliding Scale) i dynu allan reolau cynllun er undebu yn fwy trylwyr a gwirioneddol ygweithwyra raghodwyd. Erbyn heddyw y mae wedi dyfod yn fiaith addefedig a chyfiredinol ei bod yn anhebgorol aç hanfodol angenrheid- iol cael undeb cryf er cadw hyd y nod gynwysiad y cytundeb diweddaf mewn anrhydedd. Yr ydym yn cael ar ddeall tod yna rai o'r cyllogwyr eisoes wedi troseddu yn erbyn ysbryd a llythyren rhai o ad- ranau ^ cytundeb uiwoddaf u wnaud. Nid oes yr un o adranau y cytundeb a nodwyd yn cydnabod iawnder, neu yn caniatau i unrhyw gyíìogwr na gweith- iwr i derfynu cytundeb (contracl) heb roddi mis cyfiawn (calcndar month) o ry- bu'dd. Nid yw y rhybydd o un diwr- n*od, saith diwrnod, pedwar diwrnod ar ddeg, na'r mis pedair wythnos yn gyf- reithlon, yn ol dyfarniad diweddaf un o brif Farnwyr ein gwlad. Felly, msgall unrhyw gorff o weilhwyr o dan y Raddfa Lithrol gytuno a'r cyfiogwyr i weithio ar gytundeb dyddiol (daily con- tract). Hefyd, nis gall unrhyw gyílog- wr o dan y Raddfa rwymo ei weithwyr i weithio ar y daily contract. Y mae hyny yn doriad ar y cytundeb. Drwg genym gael ar ddeall fod cym aint o wahanol farnau yn bodoli yn nghylch y priodoldeb o gael yr Wyth Awr i weithrediad. Deallwn fod y rhan iwyaf o'r gynrychiolaeth a fu yn cyfar- fod a'r Prif Weinidog yn Llundain, ar ddydd Gwener, y 3ydd cyíìsol, wedi eu hanfoddloni yn fawr gan ei atebion. Pan yr awgrymodd Mr Gladstone am y priodoldeb o gyíleu egwyddorion mesur y Dewisiad Lleol (I^ocal Oftion), at benderfynu y mater pwysig hwn, rhoddodd y cynrychjolwyt J>ron yn gyflredinol amlygiadau hyglyw'òiSl han- foddionrwydd i hyny) 1 Credwn fod Mr Gladstohe yn rhag- weled amgylchiadau ag oedd yn ei gyf- iawnhau i roddi yr awgiynúad, a rag- nodwyd. Dylid colìo bob amser mai Rhydd- frydwr trwyadl ydyw Mr Gladstone, a'i fod yn unol a'r egwyddorion rhydd- frydol yn araf iawn i addaw ceinogi mesurau gorfodol er gwella amgylch- ìadau unrhyw ddosbarth o gymdeithas. Credwn fod llawer iawn 0 briodoldeb yn awgrymiad Mr Gladstone, achredwn hefyd mai hanfod yr ámlygiad gwrth- wynebol oedd ymwybyddiaeth diylwyr y cynrychiolwyr 0 ansawdd breseuol y gymdeithas lofaol. Dywedodcl Mr Gladstone wrth y gynrychiolaeth nad oedd am wasgu yr awgrymiad arnynt, ond yn absenoldeb cynllun gwell, inae ptiodol fyddai ceisio penderfynu y mater pwysig yn y modd hwn, sef drwy ddewisiad lleol. Y mae syniudiad pwysig yn cael ei wneud y dyddiuu presenoí. Y mae mesurau yn cael eu cymeryd tuag at yinuno undeb cenedlaethol y Morwyr a Thanwyr (National Sailors and Fire- men's Union), ag Undeb Glowyi l'ry- dain Fawr (Miner's Federation of Great Iiritain). Yn ymuniad y ddau undeb a notlwycl sylweddoür un c-.orff undebol o anferlhol allu. O dan arweiniad doeth, ynddiamheu, y sylwedclola yr undeb hwn weliiantau pwyaig i'w uoíodau. Ond o clan arwciniad annoeth bydd y fath allu yn sicr o ddwyn amgyichiaclau gcfidus oddiamgylch. Ceir fod synwyr i arogli yn gryf iawn yn yr lülephant. Gall arogli golyn o fown 1,000 o latheni. 0 am allu arogli fel elephant, onito 1 Yn China, y flwyddyn 1893 ydyw y flwyddyn 7,910,310. Son ani gyindoith- aa hynaíiaethol—dyma faes clodcliol Ceir tri 0 leoedd Uo mae eira gwyrdd— raynydd Ilocla yn lcaland, yn agos i Ohio, a'r trydydd yn agos i Quito yn Noheubarth America. Cyfeiria Sponcer at:wastraff natur yn cynyrchu 30 o fathau o wybed, pan y gwnelai un y tro. Dywedai gohebydd mai eithriad yn amser Baalain yw'r rheol yn ein dyddiau ni—asynod yn llefatu. Dim ond tri math o nadrodd geii: yn yr Iwerddon. Gellir ystorio yr holl aur sydd ýn ein byd mewn ystafell-'24 o droedfeddi ys- gwar, a '21 0 droodfoddi o uchdor; a 'dyw e ddim gwerth i ni ü'raeo yn ei gylch. Mae llai o hunanladdiadau yn mhlith mwnwyr nag sydd yn mldith unrhyw ddosbarth arall. Y condor, ebe naturiaethwyr, sydd yn ehedeg uwchaf. Gall aroa yn hamdden- ol dair milldir uwch arwyneb y nior ; ond all e ddim cario'i adenydd am buin mycyd yn gyfochrog a'r bardd Cymroig. Anfynych y ceir heolydd China dros wyth troedfodd 0 led. Enilla Gladstone £3,ü00 yn llynyddol a'i ysgrifbiu. Nid yw y dyn sydd yn credu ei fod yn dda fawr, gwell na'r dyn sydd yn [ credu ei fod yn ddrwg.