"OLD BRECKNOCK CHIPS." A Column of Antiquarian Chit-Chat relating to the County of Brecknock._______ NOTES, QUERIES, AND REPLIES, on Subjects inter¬ esting to Breconshire, mast be addressed to EDITOR, Bkecon County Times, Brecon. Real names and addresses must be given in confidence, and MSS. mast be written legibly, on one side of the paper only. FEIDAY, SEPT. 2nd, 1887. NOTES. BOOKS PRINTED IN BRECONSHIRE. (Continued from August 12th, 1887). 1774. " Antinomiaeth, Bwbach y rhan ffurfiol o' Eglwys Gristionogol (ar ol ei hela trwy holl wledydd Cred) wedi ei ddal; a'i ffeindio allan ei fod yn gynhwysedig yn fwy mewn ymarf eriad na Phyngciau mewn Proff es wag, ac ymarweddiad penrhydd, nag unrhyw set o egwyddorion ; ac felly wedi ei eni a'i fagu yn y liwyth uchod. Tm mywyd y Parchedig Mr John Hart, gweinidog yr efengyl gynt yn Llundain. Yr hwn, ar ol adnabyddiaeth o'r A'glwydd a syrthiodd ymaith i fywyd rhydd, ond a adferwyd drachefn i gymundeb a Duw ac yn ddiweddar a hunodd yn yr Arglwydd. Wedi ei 'sgriienu yn Sais'neg a'i law ei hun, yn Rhagymadrodd ei lyfr Hymnau. At ba un y 'chwanegwyd rhai Hymnan ar fesur newydd." Gran W. Williams. Aberhonddu : Argraphwyd dros y Parchedig- Mr W. Williams gan E. Evans, MDCCLXXIV. English Translation.—Antlnomianism, the Bugbear of the Ritualistic section of the Christian Church, &c. 1774. " Trydydd Llythyr henBechadwr, at ei gyd- frodyr, &c. Gan Ellis Roberi, o Llauddoged, yn Sir Ddimbech. At yr hyn y chwaneg-wyd byrr a chywir Hancs am Ann Williams, gwraig feichiog o di*ef Caerlleon yn Sir Fyuwe, yr hon a aeth ar astyllen gyd a'r afon 12 milltir, a thxwy Ra-rluniaeth yr Arglwydd a ddaeth i dir sych, megys y daeth Jon a gynt. Aberhonddu: Agraph- wyd gan E. Evans trosPete'.'Moms, 1774." Third Letter of an Old Sinner to his Fellows, &c. By Ellis Roberts, Llanddoged, Denbighshire. To which is added a short and accurate account of Ann Williams, a pregnaut woman, of Caerleon, Monmouth¬ shire, who was carried, on a plank, 12 miles by the stream (Uskf), and, by the Provi¬ dence of the Lord, came safe ashore, as did Jonah of old. Brecon: Printed by E. Evans for Peter Morris. (A note to the above, by the compiler, states that long and detailed accounts of the circumstance above referred to are given in " Cox's History of Mon¬ mouthshire," and " Manly's Historie and Picturesque Guide from Clifton through the Counties of Monmouth, &c") 1774. " Marwnad, er coffadwriaeth am Hugh Williams, o Gomwal, ym mhlwyf Llanfigen, yn Sir Frecheiniog, yr hwn a ymadawodd a'r byd hwn ddwyfed dydd ar hugain o Fawrth yn y flwyddyn, 1774. Gan William Williams. Aberhonddu : Argraph¬ wyd Gan E. Evans, He erellir cael argraffu pob math o gopiau am bris rhesymol a chael ar werth amrywlyfrau Cymraeg a Saisnaeg, &C, MDCCLXXIV." Elegy, in memory of Hugh Williams, of CornwaU, in the parish of Llanfeigan, Breconshire, who departed this world March 22nd, 1774. By William Williams. Bre¬ con : Printed by E. Evans, where all descriptions of books may be printed at a moderate cost, and where various Welsh and English books are sold. 1774. " Y Catecism Byrraf. A gyflwynwyd gan y Gymanfa o Ddifynyddion yn Westminster, i'r ddau Dy o Barliament, &c. Aberhonddu : Argraffwyd gan E. Evans yn y flwyddyn, MDCCLXXIV. "The Shorter Catechism. Presented to the Two Houses of Parliament by the West¬ minster Assembly of Divines. Brecon: Printed by E. Evans, in the year 1774." 1775. " Y Fodrwy Briodas yn gymmwys i'r Bys," sef Pregeth a gyhoeddwyd mewn Priodas yn St. Edmond's, yn Llundain, ger bron y Brenhinol deulu. Gan y Parch. W. Secer, M.A. Argraffwyd yn Aberhonddu gan E. Evans yn y flwyddyn, 1775. {This work was a translation of Seeker's " Wedding Ring.") 1775. " Haues By wyd a Marwolaeth Matthew Lee, yr hwn a grogwyd yn Wheibyrn, yn yr ageinfed flwyddyn o'i oedran. Gwedi ei gyfieithu o'r Saesonaeg er budd i'r Cymry. Trefecca: Argraffwyd yn y flwyddyn, MDCCLXXV. " The Life and Death of Matthew Lee, who was hanged at Tyburn, in his twentieth year, &c." 1775. "Llythyr Difrifol, yng nghyd a Gair i Bechadur; yng nghylch cyflwr ei enaid. Trefecca: Argraffwyd yn y flwyddyn, MDCCLXXV." " A Serious Letter, together with a word to the Sinner concerning the State of his Soul, &c." 1775. " Gwaedd-ddeffro i fyd Cysglyd, mewn Dwy Bregeth wedi en Cyfieithu or Saesonaeg, er budd i'r Cymru yng nghylch Cyflwr ei Enaid. Trefecca: Argraffwyd 1775." "An Alarm to a Slumbering World. Two Sermons." (The Author was the Rev. C. Wesley.) 1775. " Y Cristion mewn Cyflawn Arfogaeth ; neu Draethwyd am Ryfel y Saint yn erbyn Diafol, &c, y Rhan Gyntaf. Gan William Gurnal, B.D., gynt Gweinidog yr Efengyl yn Lafenham yn Sir Suffolc, 1656. A 'Sgrifenwyd yn Gymraeg er budd i'r Cymro anhyddysg yn y saith Saesonaeg, 1773. Aberhonddu: Argraphwyd dros y Cyhoedd- wr gan E. Evans, 1775. Lie gellir cael pob math o gopiau yn hardd, yn gy wir, yn fuan am bris rhesymmel." (This was a translation of Gurnal's " Christian in Complete Armour." A note at the end of the book—by Robert Jones and John Pierce—states that the second part was then translated, by the same author (whose name is not given), and would be at once printed if a demand for the same were general). (To be continued). Bbwynllys.