Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

':..'; Ê ! /f////'' B. rins DWY-muNioo: •"Y Gwyliodycld, beth am y Nos ? Daeth y Bore a'r Nos hefytU' Yr Oes Newydá, MIÖOLYH AWaBCTOL. KIÍ l'TiUìUO, AULUUTYN, ALLUUAiCNU ATil UA WlA KTÜ Vl A(! K<;\YYUUOUI()N YU Trwy ddutlioliun q VY(;ithiau au-enwadol ac y.sbrydol. . " ^l'r ArjLtciji/tl a fudd yn lîreuhÌH ar yr iu.Ll diltuar ; y dijdd liwino i, iijdd uíi Arijlunjdd, u'i otiü yu, Un."—Ztich. 14, 'J. " A dywedodd yr hmi uedd yii eistt'.dd ar yr or&eddj'ainc, We.lt, yr wyj' iji 1/wut.uí/iu)' pub jit-.tlt ijh ncwíjdd."—Dat. 21, ö. ------~r-.hr/-i------------ "Nid yw yr Wglwyrf Newydd yu Seet, ond ysLad uewydd p Fywjd u lT'ydd' yu yr .îög.lwy>s Üritítionogol, yu yr uon yr Arglwydd yn uuUj nydd i gacl ohaddoli, y üuir yn un'uj awdurdod, a chadw y Gorehyinynion yi. uuij rcul ac ammod bywyd." . CYIYWYöLáD. üardd Lden—Ki Phrenuu a'i llai'ouydd—18.7. Muuioliaeth : yu v INatu Ddwyfol—102. Yr Lglwys Newydd—lí)ö. ' Y Prif Lwyntiau o tyal.an iaeth rhwng yr Mon Eglwys aT Ncwydd—1(J'J. " Na Ladd:" Yafcÿr DfÌpWyg y Gair -201. Dauieg DdarluiiiadoÌ -201. Daniegion ~Y < íòblér a'i Bilcr- 205. Yr hyn wyt yn ei weled, ysgrijena mewn llyfr ,--207. Angylion—208. Y Purn Ddiwedduf--200. Y Owyliwi Fíyddlou-—210. lielaethiad yr " Oes Newydd." Cynwyaiud yr ol ritynau. ll/ustr o'r J'riJ' l>islu/<au am Itíì-ÍO. PíNCUir ArinuwiAKTU06: Yr Undod a'r Drindod Ddwyl'ol — Y Ddynoliaoth Ddwyíol—iuwn a Chyíryugwriueth CrÌNt—Alab Du»v Jtliydd-Uwyllya J)yn a Phechod Gwreiddiol—-YT Ail Udyfodiad u'r Purn Ddiwodduf—Ywtyr Yöbrydol y Gair-Y Dug Gorohyinyii Bywyd Dyi'odol—(iwyrtlnau a Ounicgion Crist Y Wrai^ wŵilj ei uwibgo a'i* ilaul, a'r Ddriiig gooh t'awr- Danicl a'i ilri idiyt'udi yn AJhalaa ilabilon - Dyddinu QrfiadJí?^eÜJ a Dolw Uuw—Liardd Edcu, ei TliiL'iiau a'i Uafouydd—Tyafiolaeth losu, &C. PiNCtAU 0>i'JLJi.ijr*iNon ; Uat^aniad o Atlirawiaotlmu SwtìdejjbíTg Äli isiir dyn, Mesur Au»el- -Piif Bwyiitiau q wahaniiu'th ihwng yr ÌU:, Egtrçys a'r NcwyJd- Yr Udgoro Mawr Diweddaf—Y gaiuii', n. i C'yfaù-biiuah lioh.'iini a (iuirionedd— Y t'nodd y Uygrwyd yi' Lglwys "Lìn Corff," ncii aihuideh Crihtionoi_'aoth—tianteiddiad G-\yaitfl x Maanuch—Perfch^ynaa y rnaeddwl dynol a Duw—Çwymp Uyu—Pahauí y Sefydlwyd Pulwy.s Ncwydd gan' lulynedd yn ol— Byd yr Yabrydo.dd Tcyrnaa Newydd Uynoliaeth yn y Nefocdd—Yr Yniufymad MaWi : Yr Attebiud Uieithr--Addy.sb yr Aelwyd neu Arwyi.hlluniau y 'inìbì Yr Lglwys Ajiostolaidd—Credöau—j.lythyruu ur y Uatgudd.ud líglwys y Uyfodol Ci'iatiouogaefch : Crefydd Cariad, &,C.{ Ac.-Vr Angylion, Pwyydyntr1 YSTAUYFEiiA: AUtíUAi'i' wvn oan k. hiìììs, ra.yi',awKK!vii\ni>I ktc.