Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Jò rC5 6:1 bp'f o í s s 'Ö 'j fci o cá íä H3 HllìF 7, --------------------------------------Qjj 1'RIS DWY GElìslUt. 4 "Y Gwyliedydd, beth am y Nos ? Daetli y Joro a'r Nos ìiefÿd/' Yr Oes .Newydd, IyriSOÍp^TiT^ AHSECTOL, EIA LGLUitO, AMDDLLTAYN,' A LLiJDALNU ATLLLiA WlAE i LJ \\ì A(J LJGWYDDOIUÜN Ytt OlBöIWIWiSfl IIIIjS í Trwy ddothoüon u Weithiuu un-cnwudol ue ysbrydol. " A'r Ai'tjlwijild a fydd yn l<'ii<uhiu ur yr holl ddacar : u dydU' fm -110 y bydd uii Arylwjdd, a'\ ouw yn Un'y~ZtjcIi. 14, 'J. " A dywedudd yr hwn uvdd ÿn ciitcdd ur yr orseddfainc, Wvltt yr 1 uí tjwmathur poL jjcth yn unwydd."—Dut. îíl, f>. "Nid yw yr Eglwys Newydd yn Seet, ond yytud newydd 0 L<\y wyd a J-'fydd yn yr bjglwys Gristionogol, yn yr lion yr Arglwydd yn uniij è) dd i ga0l 01 addoli, y Gair yn uniy uwdurdod, a cbudw y Gorchyinyni.n yn uniy reol ac a>mnod Lywyd." CYNWYSIAD. L'ahiun y Sefydlwyd llîglwyu Newydd Oan' Mlynedd yu ol Dagou wedi syrtiiio o ííaon yr Aroh ... Dumeg yr Iluuwr ... ,.. ... ... v ... Lili y Maes .., ....... Seren Beilileiioin ... ... ... ... ... Marwolaeth Dr. üayley ... ! 1 , L52 159 l.ii llhrstr o'r Prif Drstynau u»i L886. Py'NCiAU Atuiuwiaütjiol : Yr Undod a*r Drindod Ddwyl'oi— Y. Ddynoliaetli Ddwyíbl—íawn a Chyfryngwriaeth Orist—Mab l>u,w Ithydd-Ewyllya Dyn a Phechod Gwroiddiol—Yv Ail Ddyiudu.L .. "Paru DdiweddaL—Ystyr Ysbrydol y Guir—Y Deg Gorchyni>u V Bywyd Dyfodol—Gwyrthiau u Dmnegion Crist- -Y Wruijj v, ili . i gWÎSgp a'r liaul, a'r Ddraig goclr fawr—Daniel u'i dri chyfuiU yn MhaluH Babilon — Dyddiau Creadi^ueLh u Delw Duw—Gurdd JSden, ei l'hreuau u'i iltd'unydd—Tyatiolaeth lesu, &0, I'yNCiAU CyfKiii£DLNOL.; Dfttgauiad <•> Athrawiaethau tìweüenl-i'r, Metìur dyn, Me.sur AngeL—Bnf liwyntiau ö waliuniaetli rhwny ýr lì.n ISglwýa a'r Newydd -Yr üdgpcn Mawr DiweiLdat' -Y gíiuul, w u Cyfatebiuetli Gulüiini u Gwirionedd—Y ìnodd y Uýgrwyd yr Eglwj "Uu Coriì','' i»eu uiluudeb Criatiuno^aetl»—Hanteiddiad (iwüLtli u Muauaeh—J'ortliynas y uuiddwl dynol a Duw—Cwyui|) Dyn — Pahaui j tíol'ydlwyd ìäglwya Nowydd gan' jnlyuedd yn ol--Byil yr Yabrydotídi Teyrnari Newydd Dyuoliaeth yn y Nelbedd—Yr Yuiofyniul .'!au,-: Yr Attebiud Dieithr-—A.ddysjjç yr Aelwyd neu Arwyddluniuu y BoiL Yr Egiwys Apo.-itolaidd—(Ji'edouu—■Llythyrau ur y Datgaddiod JSglwya y DyfodoL CristionoguetLi: Crefydd Currud, Ac, ^y Augyhon, I'wy ydyntF X Tt— YSTADYl'LItA: A.UOUAHii'WYÜ OAN E. UJiBS, Uyt'ttWfcHTUYJJl), KTC.