Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

UlllF 0. PRIS nWX GlílNlUG. % Gwyliedydd, beth. am y Nos ? Daetli y Borc a'r Nob hefyd." Yr Oes Newydd^ MISOLYH ANSECTOL, JiR EGLUBO, AMDDIEF YN, A LLEDAENU ATHRAWlAETHAi Aü EGWYDDOIiION YIÍ Trwy ddothûjion u Weithiau uu-enwadol ac ybbrydol. fe^ p " A'r Arylwydd ajỳdd yti Jùenliiti ar yr holl ddaear : ÿ diju Lydd un Arylwijdd, a'i emu yu (//»."—Zech. IV Ü. lydà uv> Arylwij í dywedûdd yr Lwtt oedd ytt, eiatedd ar yr omeddj'aitic, ywttciíthur pob jjclh ytt, ttewijdd."—Uat. 21, lljdd hwicw Wele, yr wyf y, 5. " Nid yw yr Eglwyti Newydd yu Sect, oud yatad uewydd o Eyw\d ,. Ffydd yn yv Egluys Gribfionogol, yu yr hou yr-Arglwydd yn uuiy byd-i i guel ui addoli, y Gair yu uut'ij uwdurdod, a e.hadw y Gorchymyuioi. \ i ■uniy reol ac ammod lywyd.". td yu galw yr holl fyd Gristiouogül i'r Eglwyü Newydd 121 vedi ei gwitsgo a'r haul &c, l'iti. Adolygiad y Waag.líi" MAWRTH, 1886-CYNWYSIAD. Yr Arglwydt Y Wraig wt Y Jeruaalem Newydd a'i Huthrawiaeth Nefol, 130. Adferiad Gristion ogaeth i'w L'hurdeb Gyntel'ig, 131. Sainuel afi Eli, neii yr lluu Egiwy u'r Newydd, 132. Pyud («rfbtionogol, 130. 3ff Eglwyd Euwr a diwedo 'y Byd, 13*. Arch Nouh, 113. Rhcstr o'r RriJ' Dcstyrniu a»t 1880' PyNciA.u •A'íiuuwiAraioi,: Yr Undod a'r Drindod Ddwyfol — Y Ddynoliaeth Üdwyfol—Iaẁn a OhyiYyngwrineth Crist—Mub Duw líhydd-Ewyllya Dyn u Pheehod Gwreiddiol—Yr Ail Ddyfodiud u'- Earn Ddiwedduf—Yatyr Y.sbrydol y Guir—Y Deg Corohymyu —Y Bywyd Dyf'odol—Gwyrthiau u Dauihegion Criat-Y Wraig wpdi i i gwifcgu u'r llaul, a'v Ddruig goch fawr—Duniel u'i dri ehyfuiü yn Mhalaa Babilon—Dyddiau Greadigueth u Delw Duw—Gardd Edea, ei Phrenuu a'i ilafonydd—Tyttiolaeth luau, &0. 'P-iìsciAü CyrriuauNOL: Daíganiud o Atbrawiaethuii Swudenborg • Mebur dyn, Mesur Angel-Piif Bwyntiau o wahaniaeth rhwng yr ll< Eglwys u'r Newydd—Yr Udgorn Mawr Diweddaf—Y gauaf, m \ Oyfutebiaeth Goleuui u Gwirionedd—Y modd y Uygrwyd yr Eglsyys — "Un Corif," neu ailuudeb Criritiom^aethr—Santeiddiad G^uiih u Muüiuich—Perthynas y me<ldwf dynol a Duw—Cwymp Dyn—Puliain ■, Sei'ydlwyd E^lwyn Newydd gun' mlynedd yn ol— Byd yr Y«brydoedd • 'J'eyrnu8 Nowydd Dyuoliuutli yu y Nefoedd—Yr Ymof.yniu,d Muwr Yr Atfebiad Dieithr—Addyssg yr Aelwyd ueu xVrwyddluniuu y Beibi- - Yr Eglwy.s Apo.stoluidd—Credöau—Llythyruu ar y DatguddiiLd Lglwya y Dyfodpl,— Cristiunogaetli : Crefydd Cariad, &ç., Ac.—\ ,- Ang)Jiûn' ^'u7 ydynt? ' YSTALYEEPA: AlíGItAIMîWYD CAN E. BKES, II V ì'lf W I RTII V iìl),