Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

» IIHIF 3. PA75 /;/kj zzzn—:^ ;/Kr GEINIOG. *(\7 '' Y Gwyliedydd, heth am y Nos ? Daeth y Bore ^ a'r Nos heíÿd." YR 0E3 NEWYDD, MISOLYN ANSECTOL, Eli ÈOLURO, AMDDIPFYN, A L'LliDAlSNU ATllUAW IAICTUALT AÜ ECWYDDOUION YU úMWüM'WfYhl&mTm HIWTBB, Trwy ddeLhuhon û WoiLhiuu un-enwadol ac yabrydol. " Y Llciu o Iwyth Judah a orchfygodd i tujoryd y Llyjr." " Wclc yr tuyf yn gw/icuthur pub /•< th yn Ncwydd." " Macr uil o Grcfydd yn dwyn ỳcrthyna* a byiuyd—SwJiDENJjoitG. "Nid yw yr Eglwya Newydd yn SecL, ond yslud ncwydd o Fywyd a Fi'ydd yn yr tíglwya Griationogol, yn yr lion yr Arglwydd y/i uniy aydd i gftöl ei udduli, y Gaìr yn uniy awdurdod, a chadw y Gorchymynion yn uniy reol ac anuuud hywyd." HHAGFYB, 18öö—CYNWYSIAD. Dyu yu lianfodol yn Fod Yabrydol Priodas a'i Dybomon Yabi'ydùl i'iydferLhwch Ysbrydol a'r ìuudd i'w gyrhaudd ■11) 50 ü3 Bydd yn 'lluwonydd geuym welod bull gefuogwyr yr Oea Nowydd yn bresenol mewo Pwyllgor, a gynelir am 11 u'r glucli, dydd Sadwrn LianueLh i Nadolig, 188:;, yu Oxford Coü'oe Tavorn, yn yuiyl MurchnaJfa Abertawo, pryd y dttW maLerion yr ûea Nuwydd o dan aylw. ÄâT" Bydd ggir oddiwrth y cyíryw na l'cdrauL i'ud yn brusenol, yn ddcrbyniol. Dyuiunir cydnabod derbyuiad y aymiuu canlyno] tuag aL ddwyn Lraui y Miaolyn: Oddiwrth Egiwys neiilduol, £10; Ll. M., 20».; P. Ü. D., É08.Î J.H. W„ 20a.; D. W., 10«.; J. M., LOn.j E. U., 2Qa.; J. 11., 20* , CyfraniadttU pellacb i'w daufon i Mr. Ll. MichacJ, Yuyamuudwy, Swau*ea> YSTALYEEUA: AIíGlíAJ'l'WYl» ÛAK Ê BBBS, r,[,YI'KWKJniIVl)n, ETC.