Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

\\rh YN NGHYMRU ■'Maè y tcrm'tjoracWyíiiM>th rWddéal''piewh y»tyc gýffr^dinol, o'ud uid <m.< a fyiuun ni u.' yufcyr tíyfyngudiu o'r gwuithu i/y0iiwuẃ\ i . blynyddoodd díwcddili >'" Nyliymru. L^ul uiwì yu hyáby« i htwcr btílh*ç.h>(gwaitij claeth hon yw riiòddi g'oLeúni uwch ar i>thrawiacthíui y (iaif, jjoäud i Iftwr bylíoìui di.. . buiitudd, uiéíthrin ,i hrawdgujrW' li rhẃog Criütioho ttur a Eftl»! y by wyd- dyfudul. Aajohoojbl yiua t'ytidai nodi y gaufed rau | n<.iu.u yr ymdrinia a liwynt; digun yw'dywedyd i'od ý'goieurii a ^fit.yu liwyf ddtwuUu,angeuioq \m\, «Uii.Imrtli Ù feildýlwyr, .10 yu «ylwt>ddoli yu drwyudL obuith-a dciäyljtttl ... ><ld acdi , iJlcW ui uud ìnewu meaaydd uewyddiou ylhii'uría, ttnlutwdd ruoddi udryddiad cyjl. uç o'r Jtyu a wuaetli y ÜVydiuu yn yiugolli yu y tnur>'r.ltîfain yu y elamp toca, felly rnuo gweithrediaduu y pyindcithitó Jiun yn treiddio trwy 'yr holl gyîundubuù <..vèfydd"l. Pei yi' litid yn v dd.uar, maout iwi( dynd. i Idiedlgì ond rtaw y tl'wytli flì y inun. Nid iin wn' diwruodyr iwhiiladwyd Uhúfuin, uc nid i uniíiijr byr i aufydlu eh'wyddori(»iGoruehwyliueth .;yíau{iO(ldir y Gỳmd«ith*w'h°*u oa.ulodau"y gai}u i yehwuuegu ut eu rhií ; it'ehau'iiad oea i ihygl, uurhydcdd uuu olw, 'yu i-urthyu iddi i rwyatro na iwl a fyno yiinum u id heb i hyny ymyrajöth yu y u arfurol. .-- yu yudi Cupeli, ijujc y,. Ulu awyddogÌMU çjtlini luuiacth ___*~t