Y Cydymaith. Cyf. II, GOEPHENAF, 1895. Ehif 15. ffobeirf \Ao\jd Jones, flHntfifopdd. |LED anaml y rhoddir darlun o fachgen byw yn ein cyhoedd- iadau misol, ond y mae y gwr bach siriol y ceir ei ddarlun uwchben eisoes wedi cyflawni digon i'n cyfiawnhau am roddi ychydig o'i hanes er symbyliad i fechgyn eraill. Mab ydyw i'r diweddar Capt. E. Jones, Minfibrdd, ac y mae yn nai i'r Parch. D. Evans, M.A., Abermaw. Bu ei dad, oedd mor hoff o hono, ,farw yn sydyn ar y mor yn ddiweddar. Nid yw eto ond 16eg oed, ac y