Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TKE Cambrian Temperance Chronicle (Cronicl Dirwestol Cymru), Vol. I.-No. 2. JULY, 1891. ONE PENNY. \_A11 Riffhts lìeserrcd.~\ Y PARCH. W. MORMS (RHOSYNOGH, F.R.G.S., TREORCI. ^J^Ŵ ADLE UIR yn fynych na ddylasai gweini- )ÂÊwl dogion Crist ymwneyd â dim y tu allan i i ^=!& -waitb neillduol yr Eglwys a'r pwlpud ; ; íbd gan bob un o'r cyfryw fwy na digon i I alw am eu boll amser a'u doniau. Gall liyn fod | yn wir am y mwyafrif, ond ceir eithriadau ydynt yn abl i ymwneyd ac i arwain y bobl mewn gwlei- dyddiaeth, dirwest, a materion lleol, beb mewn un modd wanhau eu nertb yn y pulpud. Un or cyfryw yw gwr- thrych y nodiadau hỳn. Cymer satìe ucbel ar wahanol fyrddau Cwm lìhondda, ymdroa yn y cylcboedd cenedlaetbol ucbaf, saif yn enwog fel darlithiwr ac fel ar- eithiwr ar bynciau dir- westol, eto, saif yn ucbaf fel pregetbwr. Dwg bob petli a wêl yn amryfal gylcboedd ei fywydd cyboeddus i wasanaetbu y bregetb. (ìanwyd y Parch. W. Morris, ger Caersalsm Newydd, Abertawe ar y 12fed o Fedi, 1843. Pan yn ddeuddeg oed gwnaetb broffes gy- boeddus o Grist yn y bedydd, a pban yn lBeg oed, prentisiwyd ef i fod yn beirianydd, a pbar- baodd yn yr alwedigaetb liono nes yr oedd yn 21ain oed. Pan yn llanc arferai fynycbu ysgol Syr Hussey Vivian, yn Aber- tawe, ond wedi ei brentisio yn Glandwr, cerddai pn gyson ryw dair milldir o ffordd i ysgol nos, a ?edwid gan Ffrancwr o'r enw Benvenuti. Dechreuodd bregethu pan tua 21ain oed ; rbo- Wodd i fyny ei alwedigaeth enillfawr ac addawol, er cael bod yn un o wir olynwyr yr Apostolion. Aeth i Academy y Graig, yr bon a gedwid gan y Parcb. G. P. Evans. Tra yno enillodd wobrwyon mewn Hebraeg, Ellmynaeg, Groeg, Lladin, a Ebifyddeg. Yn Awst, 18G6, derbyniwyd ef i ben atbrofa enwog Pontypwl. Gan ei fod cystal ys- golaig, gosodwyd ef ar unwaitb i fyfyrio yn y cangbenau clasurol gyd a myfrywyr yr ail flwyddyn. Aetb yn fuan yn boblogaidd gyda'r eglwysi ; yn ngborpb y tair blynedd y bu yn Mbontypwl derbyniodd tua chwech o alwadau, a rbai obon- ynt oddiwrtb eglwysi pwysicaf yr enwad. Arweiniodd ysbryd yr Arglwydd ef i dderbyn galwad yr eglwys ieuanc yn Nbreorci. Ordeini- wyd ef yno- y Sul a'r Llun cyntaf yn Mehefin, 1869. Pan ystyrir cyn- ydd rbyfeddol Cwm Rbondda yn ystod y 22ain mlynedd diwedd- af, gwelwn yr angen oedd, ac y sydd yno am ddyn cryf, gonest, a duwiol i osod allan hawliau cyfìawnder, ac i ddal i fyny fanerau yr Efengyl a Dirwest. Cafodd Mr. Morris Eghvys y Noddfa gydag aelodaetb o 160. Trwy waitb caled a gonest llanwyd y capel, ac yn mben chwech mlynedd rhifai yr Eglwys 600 o aelodau. Llenwid y Gweinidog ieuanc â sel ac ysbryd cenbadol. Helaethiad teyrnos yr Arglwydd Iesu oedd nôd ei uchelgais. Rhoddodd ei help i ffurfio yr Eglwys o Fedwyddwyr Seisnig sydd yn Nhreorci. Cy-