Skip to main content

"2"IR, ÜA-Isr OLYGIAETH Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), a> Parch. J. OSSÌAN DAYIES. OYFROL II. RHIF 1G. EBRÍLL, !879. PRIS CEÍ.NÍOG. CYNWYSEB: Addysg Gerddorol Gyffredin, Gymreig' l.'liag'olyg'on Cerddoriaeth Cymru Nodau Damweiniol......... Colofn yr Hane?ydd— Y Delyn............ Barddoniaeth — Y Mynydd a'r Mor ...... Plant yr Y^gol—nen Wersi Syml ar eddu a Chanu Gwersi Cerddorol ......... Cerddoriaeth— Galarnad, cr cof ani y diweddar 1- Congl y Cyfansoddwr—Dewis Cywei Cyfarfod Llenyddol y Bala Ein Bwrdd Golygyddol— Ein Bwrdd Cerddorol ...... Y Wasg Gerddorol ...... Priodas Mr. D. Emlyn Evans Llythyrau at y Golygwyr... Hysbysiadau........... rherddorfo :JS ... 11 ... íl dwyu IO riau ... i3 ADDYSG GERDDOROL GYFFREDIN, A GHERDDORFA GYMREIG. GAN DE. JOSEPH PARRY. Dymunol iawn fyddai gallu troi y diwyd- rwydd a'r sel a geir yn ein gwlad gyda elierddoriaeth er astudio elfenau y gelf- yddyd ; gormod o ganu a rhy ycLydig o ymgyfarwyddo a'r wyddor sydd yn gyffredin. Pe byddai i'n harweinwyr corau drwy Gymru fabwysiadu y cyrdlun o dreulio awr a haner un noson o'r wyth- nos i ddysgu darllen cerddoriaeth yu yr hen nodiant, egluro i aelodau y cor y raddfa, y seiniau, amseriad, trawsgyweir- iad, &c, sicrheid mewn tri mis yn unig ganlyniad boddhaol ìawn, ac arbedai hyny Uwer o lafur a thrafferth i'n harweinwyr .yn y dyfodol; ac fe gai pob aelod o'r cor hefyd lawcr mwy o ddyddordeb ac adeil- adaeth pan yn dadganu. Gwn fod rhai üianau yn gwneud hyn. A byddai yr ai'weinwyr yu wir deilwng o dal am eu Uafur. Byddaf yn meddwl yn aml nad ydyw ein harweinwyr yn derbyn y gefn- °gaeth a'r gydnabyddiaeth a deilyngant *•"& eu llafur caled a pharliaus. Credwyf aefyd y gallesid yn hawdd wneud "yr eisteddfod"—sefydliad ag sydd wecli gwneud llawer o les yn ein gwlad. a mudiad ag y mae llawer o honom o dan rwymau iddi, eto gallai wneud mwy o les ; ac oddiar fy serch tuag ati. ac o wir ddymuniad ai* ic7cîi wneud llawer mwv ■.> les yn y dyfodo] fcl cyfrwng i gyfranu addysg i'r werin, a chyfarfod agangenion ein ccncdl, dynmnaf gyf^wyno yr awgrym canlynol—sef mabw}"siadu cynlìun o bar> i- toi papyrau cerddorol i'w Jiateb gan vv ymgeiswyr ; sef papyr yu cynwys cyfres o gwcstiynau mewn T~!<cory, hefyd bapyr mewn Cyngh.anedd, a phapyr mewn Counterpoint a Fwjue. a rhoddi awr o eisteddiad i bob ymgcisydd cr gweithio allan gynwysiad y papyr. Y mae y cyn- llun uchod wedi ei awgrymu i'm meddwl droìon wrth fy mynych barotoi papyran i'n myfyrwyr : a chredwyf y gallesid yn hawdd iawn fabwrysiadu y cynllun yn nglyn a'n heisteddfod. acygwnelai lawcr o les drwy wneud eiu cerddorion v:i gerddorion meddylgar a deallus, ac ym- gyfarwyddo ag awduron da, a rhoddi iddynt fwynhad uwch. a'u dwvn i ddeall d i rgel ra g< >ri a et 11 a u cy f a n so dd ia da «i cerddorol. Cerddorfa Gyiiireig.—Tybcd nad ydyw yn hen bryd. bellach. i ni wneud egui neillduol cr denu cin cerddorion ieuainc i ymgymeryd a gwahanol offerynau cerdd- orfa. Y mac ein sel a'n llafur cerddorol fel ccnedl yn un ochrog iawn. Y mae y cyfau gyda cherddoi-iaeth leisiol, ac ychydig gyda chyfansoddi, fel pe buasent yr unig gangenau o'r gelfyddyd. Y mao y ffaith fod y Gymry yn llwyddo cystal yn y ddwy gangen hon yn rhyw galondid y gallwn lwyddo hcfyd yn y gangeu offcrynol, yr hon sydd yn cynwys ffrwytlr athrylith y cyfansoddwyr hynotaf—i'el Becthovpn, &c. Ond yn awr yr ydyi i fcl cenedl yn amddifadu ein hunain o'r maes eang a chyfocthog hwn, gan ein bod yn rhedeg i gycl i'r un cyfeiriad. Tybed fod adeg yn mhell iawn pan y gallwn ni