Skip to main content

ITTb BRDDOROL ■JDJ^JtT OLTGIAETH Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), a'r Parch. J. OSSIAN DAYIES. CYFROL II. RHIF 15. MAWRTH, 1879. PRIS CEIIMIOG. ' i CYNWYSEB: Rhagolygon Cerddoriaeth y Cysegr ......25 Nodau Damweiniol... ... ... ... ... 26 Y De a'r Gogledd...............27 "Addo" at y Copi............ Colofn yr Hanesydd— Y Delyn..................28 Plant yr Ysgol—neu.Wersi Syml ar Gynghan- eddu a Chanu ...............29 Cerddoriaeth — Anthem, " Deuwch, canwn i*r Arglwydd"... 30 V Mis—Cofnodion ol a blaen .........31 Eisteddfod Caerffili...............32 Ein Bwrdd Golygyddol— Ein Bwrdd Cerddorol ... ... ... ... 33 Y Wasg Gcrddorol ............33 Barddoniaeth - A welsoch chwi fy Nghariad ... ... ... 34 Congl Holi ac Ateb...............34 Hysbysiadau..... ... ........3"> RHA60LYG0N CERDDORIAETH Y GYSEGR YN NGHYMRU. Y mae arwyddion yramseroedd yu dangos yn bur eglur fod cerddoriaeth a chauu y cysegr yn cyraeryd gafael yn raddol yu nieddyliau eiu prif ddynion cyhoeddus, acjr ydyra gyda phleser mawr yn sylwi fod hyny yn effeithio ar ac yn dihuno ein swyddogion eglwysig at eu dyled- swydd yn y cyfeiriad hwn. Cwrdd chwarterol un enwad» yu ystyried y priodoldeb o gael undeb cerddorol ar raddfa eang, er gyru yn ìulaeu y peiriant mawr hwn, sydd raor hanfodol i lwydd- iant crefydd yn ein mysg. Cwrdd misol enwad arall yn galw sylw cyffredinol at y daioni mawr y mae y cymanfaoedd canu cynulleidfaol yn ei wneud mewn gwa- hanol ranau o'n gwlad, ac yn anog i sefydlu cymanfa at ymarfer a meithrin chwaeth at gerddoriaeth gysegredig yn y dosbarth neillduol hwn. Pwyllgor un o'r cymanfaoedd cerddorol mwyaf lluosog, os nad y mwyaf dylanwadol oll yn ddi- weddar, yn pasio penderfyniad cyhoeddus yn anog un o olygwyr y cyhoeddiad hwn 1 gyhoeddi casgìiad o Anthemau a Sahn- donau Cynulleidf'ioh er dwyn i fewn fwy o amrywiaeth, a ciiyí'oethogi y gwasanaeth cerddorol yn y gynnlleidfa a'r gymanfa. Y gyfrau gyutai' o'r llyfr hwn w ertnn hyn wedi ei gyhoeddi, a'r idea o ymsyraud yn mlaen gyda hyn yn Nghymru yn fwy addfed, o bosibl. nag a feddyliodd hyd y nod y rliai mwyaf blaenl'aw a chymhwys i fnrnu: a diamheu fod \n llawn bryd i ni gynhyrfu y gwersyll yn fwy eto. Beth sydd yii teilyugu ein hymdrechion a ft'rwyth llafur eiu cerddorion gorcu fe). v cysegr. Cyhoeddiad y lìyfr destlus— Caniadau y Cysegr a-r Teulu, yn amserol iawn. Y"n y llyfr liwn adgyfodir llawer o'd hen alawou Jyrareig oedd wedi eu tynghedii i farw, lieb brofi beth oedd ynddynt yn feins, a ciìyn en gw?sgo a?r wisg hono oedd yn eyfateb i'w hyni au nodwcdd briodol. ^íae y cwbl a nodasom, a rawy o lawer a allem enwi, vn ein calonogi ac i raddau yn ein hargyhoeddi ibd rhagolygon gwych aiu fwy o weith- garwch gyda y rhanaa '.rbeuig yma o wasanaeth y cysegr. Wrth sylwi ar ymddaugosiad "Can- iadau y Cysegr a'r Teulu," o swvddfa y Parch. T. Gee. J >iubych. yn y Cylchgrawn, y mae y Parch. E. Mathews yn gwneud sylwadau rhagorol a chefnogol iawn ar gerddoriaeth y cysegr a chanu mawl. Yr ydym yn llaweuhau fod y fath ddyn- ion yn cyraeryd y fath ddyddordeb yn llwyddiant y rhan yma o wasanaeth y cysegr—canu mawl. Yr ydyra yn credu y dylai gweinidogion yr efengyl symud yn mlaen law yn llaw gyda'n cerddorion sydd yn rhoddi eu hamser a'u galluoedd ar waith i ddercliafu a chyfoethogi c-erdd- oriaeth grefyddol ; a chredwn, pe ceid rawy o gefnogaeth oddiwrth ein pre- gethwyr mwyaf blaenllaw a phoblogaidd, yr ai y diwygiad yn « flaen lawer yn fwy cyflym a dyogel. Cawsom bleser mawr wrth gyd-addoli a Mr. Mathews yn Nghymanfa Gerddorol Gynulleidfaol