Skip to main content

■w YBmh TR Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), a'r Parc'n. J. OSSIAN DAYIES. RHIF 12. RHAGFYR, 1878. PRIS CEINIOG. CYNWY8EB: Caniadaeth y Cysegr ............89 Y Mis—Cofnodion ol a blaen .........90 ; Eisteddfod Geneilaethol Birkenhead, 1878 ...91 j Gwersi Cerddorol...............02 ! Plant yr Ysgol: neu Wersi Syml ar Gynghan- ed'du a Chanu...............02 í Cerddoriaeth i'r Teuenctyd — Torodd Gwawr Odidos............03 j Colofn yr Hanesydd— Y Delyn..................01 | Diffygion Eisteddfodol ............94 Ein Bwrdd Golygyddol— Y Wasg Gerddorol ............05 Hysbysiadau.................88 CANIADAETH Y CYSEGR. GAN SYLWEDYDl) PREGETHWROL. (Parhad.) II. Sut I Ganu? 1. Caner yn ddecdlus.—Duw trefnns yw gwrthddrych ein mawl, a rhafd cael y deall i gadw y gân yn drefnns cyn y bydd yn deilwng o liono Ef. " Canaf a'r ysbryd ac a'r deall hefyd." Mac Duw yn hoff iawn o felodedd, onide, ni buasai j wedi tywallt cymaiut o hono i'r ddaear, a gresyn poeni ei glustiau santaidd Ef a J rhyw blethiadau aflafar a diberoriaeth. Duw yn cadw yr amser gyda phobpeth I yw Efe—mae pob haul, planed, a lloer j yn cadw eu beat i'r eiliad wrth olwyno : gylch yr orsedd fawr; a dylai ein '■ cerddi ninau hefyd gadw y beat i'r eiliad \ os bydd modd. Nid yw Efe sydd mor j drefnus ei hun yn hoffi y llusgo an- | nhrcfnus yma. ' Gan ei fod Ef yn deall 'j cani], gweddai i'n deall ninau fod yivein canu, er ei foddloni Ef. Cam ag emvn Heddf fel "Torf o'm brodyr sydd yn ! yw cann tön leddf fel " Eitiony ar air bywiog a Jlon fel— Beth y w 'r udgorn glywai'n seinio ? ií ♦# Breniu Silo sydd yn gwa'dd. \ ■• • Myner emyn a thôn yn cyfateb i'w giljdd; onide bydd un yn sicr o ladd dylanwad y llall, fel dwfr yn lladd tán. Caned pob un hefyd ei ran ei hunan drwy yr holl dôn, ac nid eanu tipyn o bass ar y ddwy ìinell gyntaf o'r emyn, yna dipyn o tenor, yna dipyn o treble, ac ar ol hyny dipyn o bobpeth. Cofied rhyw gipsìes cerddgar fel hyn sydd morhoffo deithio o lais i lais, nas gal) un dyn ganu pedwarawd—mae unawd yn llawn ddigon i v.n llais. Caner yn ddeallus, ac er mwyn hyny taler mwy o sylw gan bob eglwys i'r ysgol gân. Anmhosibl cyd- ganu ar y Sul heb gyd-ddysgu yn yr ysgol gân, a dymunol iawn fuasai cael pawb i'r ysgol gân fel ag i'r cwrdd gweddi neu y gyfeillach. Òs oes eisieu cwrdd parotoad ar gyfer y cymundeb, lle mae ]>awb yn ddystau', yn sicr. mae eisieu cwrdd parotoad cerddorol ar gyfer yr addoliad Sabbathol, lle mae pawb i gann. Ysgol gân o'rholl gynulleidfa am ryw haner awr ar ol y bregetb nos Sul fuasai y ffordd rwyddaf i ragflaenu yr annibendod cerddorol sydd yn warth i lawer cynulleidfa yn Nghyrar'a. Na chaner yn afresymol o gyflym—mae rhyw comicality felly yn lladd defosiwn, ac yn deilyngach o'r cyngherdd-dy nag o'r addoldy. Yn lled araf y mae mawredd yn symud fel rheol; ac os bydd mewn cynulleidfa wir ddefosiwn, rhesymol o araf fydd ei chaniadaeth, os bydd yr emyn yn caniatau hyny. Er canu yn ddeallus, dylid ceisio deall drychfeddwl y cyfansoddwr yn yr emyn, a'i weithio allan yn ei wir ystyr yn y gân. Prif ddrychfeddwl yr einyn, i'n tyb ni, a ddylai ly wodraethu y gân. Cymereryn engraifft yr emyn— Dyma gyfarfod hyfryd iawn, Myfi yn 11 wm, a'r Iesu'n llawn, Myfi yn dlawd, heb feddudim, A'r Iesu'n rhoddi pobpeth im'. . Yn awr, i wneud chwareu teg a'r gair, dylid canu y llinell gyntaf yn ryuius, y darn cyntaf o'r ail lineil, sef " Myfî yn