Skip to main content

YB IDA.3ST OLYGIAETH Mr. W. T, REES (Alaw Ddu), a'r Parch. J. OSSIAN DAYIES. RHIF 8. AWST, 1878. PRIS CEINIOG. CYNWYSEB: Caniadaeth Cysegr Duw Taith Lenyddol a Cherddorol .....oi ......58 Eisteddf od Genedlaethol Carnarfon ......59 Cynghorion Schumann i Gerddorion Ieuaine... 59 Gwersi Cerddorol...............60 Barddoniaeth— Un Galon Bur ......... ......60 Cerddoriaeth i'r Ieuenctyd— Mae'r Blodau wedi Gwywo .........61 Penod i'r Ieuenctyd— Walter Thomas Barker, y Telynor Ieuanc Rhyfedd o Gaerffili............62 Cerddoriaeth Natur— Cyngherdd y Brogaod...... Congl y Cyfansoddwr ...... Ein Bwrdd Cerddorol ...... ......62 ......63 ......63 Hysbysiadau........... ......64 CANIADAETH CYSEGR DUW. (Parhad o tudalen 50). GAN SYLWEDYDD PREGETHWROL. I. Dyledswydd Dyn i Ganu. 4. Dylai ganu amfod Angelion yn canu. —Nis gallwn uno a'r angel mewn llawer o'i orchestion, ani ei fod.yn rhy "gadarn o nerth " i rai mor ddinertli; ond yn y gân, gallwn gyflawni yr un gwaith ag yntau, a phlethu ein moliant a'i foliant yntau. Canodd yr angelion gorawd pan " gydganodd ser y bore, ac y gorfoleddodd meibion Duw." Yr oedd gan y Jehofa flaensedd yn y cyngherdd hwnw, a thebyg i'r dadganwyr roddi trwyadl foddlon- rwydd iddo, am nad yw wedi eu talu off o'i wasanaeth hyd heddyw. Canodd yr angelion yn bereiddiach uwchben Bethle- hem—cyrhaeddasant nodau uwch pan yn eanu am eni Gwaredwr o Mair nag am eni creadigaeth o'r tryblith—ac nid rhy- fedd yn wir, oblegyd yr oedd ganddynt fil gwell testyn, a chawsant 4,000 o Aynyddoedd yn y man lleiaf yn rhagor o bractice. Pe buasai y cerdd-frenin Dafydd ar feusydd Bethlehem pan ganodd "y Uuaws o lu nefol," maeynamheus genym a fedrai cerddor cywrain fel efe notio ei gân, am fod ei synradiadau yn rhy fywiog a chyflym iddo. Nid oes yn staves cerddorol y ddaear le i ragor nag un nodyn ar ugain, heb osod man stares y tu allan iddynt. Yn wir, ni ellir notiû corawdau angelion yn staves y ddaear— mae y cylch yn rhy gul i gwmpas ìlais angel—ni buasai 40 par o staves y ddaear yn ddigon eang i ddal esgyniadau a disgyniadau llais cerddorion y Brenin Mawr. Rhyfedd y fath wahaaiaeth sydd rhwng ein lleisiau ni a llais angel! Lleisiau geirwon a symudiadau afrosgo iawn sydd gan ein Nilssons a'n Pattisa'n Eeeres ni yn ymyl pencerddorion Duw. Drwy ymdrech y gallwn ni seinio dwy wythawd ; ond gall yr angel redeg ei lais drwy wjthawdau afrifed heb flino. Rhyw gripian drwy wythawd neu ddwy a wnawn ni; ond llam-neidio drwy gant o honynt wna'r angel! Os canwn ni aaewn ysgol gâu am awr, byddwn yu flinedig a chryglyd ; ond mae yr angel yn yr ysgol gàn er ys 6,000 o flynyddoedd yn y man lleiaf, ac heb grygu dim—bydd llais un angel, ar ol ysgol gân mor hir, yn ddigon cryf a chlir i ddeffro cwsg marwolion Vr oesau yn morcu y farn. Nid oes sori na " phwdi" yn nghor yr angel, na discord yn y lleisiau na'r calonau chwaith. Buasai yn drugaredd cael rhyw Ddafydd a'i delyn i gorau y ddaear weithiau i ymlid y diafol oedd yn Saul allan o fysg ein cantorion ; ond ni chaiff y c---------1 canu lety eiliad yn nghor mawr y nef. Ni raid i'r cor-fìaenor Gabriel ymboeni am fis i ddysgu corawd i angelion, oblegyd gallant hwy ganu off-hand ar unwaith. Àc yn wir, rhaid iddynt wneud hj'ny, am mai " caniad neìcydd " fydd ganddynt o hyd—mor newydd fel yr â yn hen os arosir lianer awr i'w dysgu. Er ei chadw yn dragywyddol neu-ydd, rhaid fydd i le'is- yddion gogoniant ganu yn mlaen yn ddiatal nes y bydd gorseddau y nefoedd bron dawnsio yn swn eu peroriaeth. Gran fod yr angel yn canu ynte, " Pobperchen anadl, molianed yr Arglwydd."