Skip to main content

YSGOL GERDDOROL 8EF Cshfltìŵiaìi JBìbüI at toasanaeth Cerìẁoriün Csmmij DAN OLYGIAJCTH Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), /aa Pareh. J. OSSIAN DAVIES, Llanelli. CŸF. I. A. II. 1878-9. LLÀNELLI: ARGSAFFWYD GAN JAMES DÁYIES & CO., HEOL-Y-FARCHNAD. &