Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIFYN XI.—PRIS DWY GEINIOG. CYLCHGRAWN MISOL ií lía$attwtft p fe^ltmt Satofíí^ TACHWEDD, 1880. NODIADAU Y GOLYGWYR.................................................. 241 DUWINYDDIAETH ............................................................... 242 MAHOMET A'I GREFYDD. Gany Parch. O. B. Jones, Groeslwyd 245 ANIFEILIAID Y BIBL. Y March—Y Mul........................ 249, 250 YR ESBONIWR. Luc i. 15-25.......................,........................ 251 COJSGL Y PETHAU HYNOD................................................ 253 GENFIGEN ............'............................................................... 254 YR YSGOL SABBOTHOL YN NGHYMRU. Gan y Parch. D. M. Jeniuns, Liverpool ........................................................ 255 CWESTIYNAU AR YR WYTH PENNOD CYNTAF YN LLYFR YR ACTAU. Gan y Parch. Edward Thomas, Llan- rhaiadr-Mochnant...................................................................... 257 MORGAN RHYS. Pennod XI................................................. 258 NEWYDDION O'R YSGOLION, Y DOSBARTHIADAU, &c. Ysgol Gorphwysfa^-Sir Fflint—Garston—Dosbarth Llanbedr—Dosbarth Dinorwig- Dosbarth Llanwyddelen—Patagonia—Dosbarth Edeymion— Dosbarth Gwrecsarn.............................................................26 í—263 TON. Gwelyr Adeilad......................................... ....................... 264 P. M. EVANS '•& SON, ARGRAFFWYR, HOLYWELL. -^fH^