Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

fc <----J. xvxo xj r» x UüilNH7VJ. YR'YSGOL: CYLCHGRAWN MISOL MAI, 1880. NODIADAU Y GOLYGWYR................................................. 97 CWESTIYNAU AR YR WYTHFED BENNOD O'R HYFFORDDWR, Gan y Parch. D. C. Davies, M.A............. 98 ADGOFION YNGLYN A'R YSGOL SABBOTHOL. Gan y Parch. R. Owen, Rhyl............................. .............................. 100 YR ESBONIWR. Rhuf. xiv. 23—Ioan xx. 30—Luc xxiii. 32..... 104, 105 CYFARFODYDD YSGOLION Y METHODISTIAID CAL~ FINAIDD, SIR FFLINT. Gan y Parch. M. Jones, Fflint...... 105 YR ESBONWYR CYMREIG. JOHN JENKINS, D.D. 108 ADGOFION AM Y PARCH. MORRIS JONES, "YR HEN BROPHWYD." Gan Mr. Richard Owen, Bethesda............... 110 MORGAN RHYS. Pennod V.................................................... 112 NEWYDDION O'R YSGOLION, Y DOSBARTHIADAU, &c. Ysgolion Lerpwl—Dosbarth Dinorwig—Dosbarth Llanrwst—Dosbarth Treffynnon — Dosbarth Edeyrnion — Dosbarth Eifionydd — Dosbarth Dwyreiniol Mon —Dosbarth Llanrhaiadrmochnant—Dosbarth Wyddgrug ' —Dosbarth Caernarfon—Dosbarth Cerygydrudion—Dosbarth Llansam- ? let—Dosbarth Llanbedr (Aberleifi)—Dosbarth Caerg}'bi ...............114—iiS GOBEBIAETHAU..................................................................... 118 BARDDONIAETH. Pethau'r Byd a ddaw ................................... 118 DYDDANION...................................................................... 119 TON. Holloway .......................................................................... 120 P. M. EVANS & SON, ARGRAFFWYR, HOLYWELL.