Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"T YR YSGOL: CYLCHGRAWN MISOL EBRILL, 1880. NODIADAU Y GOLYGWYR.................................................. 73 DUWINYDDIAETH.................................................................. 74 BARDDONIAETH. Môr Galilea—Arch Noah........................... 76, 85 YR ESBONIWR. 1 Cor. xv. 5—7—Luc vi. 1.......................... 77, 78 PRENAU Y BIBL. Y Winwydden— Y Balmwydden ............... 78,79 GYFARFODYDD YSGOLION Y METHODISTIAID CALFIN- AIDD, SIR FFLINT. Gan y Parch. M. Jones, Fflint ............... 79 PA FODD I DDARLLEN FEL AG I GYNNYRGHU MEDDYLGARWCH. Gan Mr. John Lloyd, Treffynnon......... 82 YR ESBONWYR CYMREIG. JAMES HUGHES (Iago Trichrug)............................................................................. 83 GEIRIAU YSGRYTHYROL................................................. 86 MYFYRDODAU AR HELYNTION BYWYD HEN DEIL- IWR. Pennodll................................................................ 87 MORGAN RHYS. Pennod IV.................................................... 89 LLYFRYDDIAETH. Bouquet y Plant-Hanes y Traethodydd-Cein- ion Gwyrfai ............;.........*................................................,...... 92 NEWYDDION O'R YSGOLION, Y DOSBARTHIADAU, &c. Dosbarth Glanau Ceiriog—Lerpwl, Ysgol David Street—Ysgolion Lerpwl—Dosbarth Rhuthyn—Dosbarth Pwllheli—Dosbarth Bethesda— Dosbarth Glandyfi—Dosbarth Llanfyllin—Dosbarth Dinorwig (Bethania) —Dosbarth Dinorwig (Hebron)—Dosbarth Cerygydruidion............ 92—95 DYDDANION ............... ..... ...................................................t95 TON. Deemster...........................................................................'96 -Çx» P. M. EVANS & SON, ARGRAFFWYR, HOLYWELL.