Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN CYMRU. Kiìif. 4.] 1815. [No. 4. DOSPARTH CREFYDDOL. Cofiaeth am y Parchcdig Richard Gonyer6, L. L. D. Periglor Sf. Paul, Deptford. aJr. Richard Conyers aanwyd yn Helmsley, sîr Caerefrog ( Yorfc- shircj y 13eg o Chwefror, 1725, ym wiha le yr oedd ei deulu mewn cyf- rifiad mawr. Ei r'íeni a fuont feirw pan oecld efe yn ieuangc iawn, ac fe'i dygpwyd ef i fynu gan ei nain o dý ei dad, am yr hon y byddai efe beunydd yn sòn gyd á'r parch a'r aurhydedd inwyaf. Efe a dderbyn- iodd ei ddysg yn ysgol Coclcswold; ac oddi yno fe a aeth i Goleg yr Iesu, Caergrawnt. (Cambridge.) Gwedi iddo gyrhaeddyd oedran g-wr, cfe a fyddai yn dywedyd, í'od rhyw deimlad o ofn Duw ar ei feddwl o'i ieuengctid. Nid oedd efe ddim yn caru arferion pechadurus, y rhai y raae ieuengc- tid yn fwyaf tuedddol i'w dilyn. Yr oedd efe o dymmer myfyrgar, ac yn rhagori yn fawr yn y celfyddyd- au arddanghosawl. [mathematics.) " Hoffoeddwn o f'yw mewn Coleg," oedd ei eiriau ei hun. Pan adawodd efe y Brif Ysgol, efe addychwelodd i Helmsley, ac a fu byw gyd â'i nain anrhydeddus. Gwedi iddo dderbyn urddau, neu yn fuan ar ol hynny, efe a wasanaethodd Eglwys ynghym- mydogaeth Pickering. Ond gan ei fod yn by w yn HelmsÌey efe a wnaelh LliYFll I. ei hun yn wasanaethgar iawn i'r Ficar, trwy wneuthur cymmaint ag a allai efe 0 wasanaeth sefydlog ac achlysurol y plwyf. Ac o herwydd fod y Ficar yn teimlo ei hun dan rwymau mawr iddo, fe adawodd iddo defnyddio yr Eglwys fel y gwejai efe yn dda; ac oblegid fod pobl y plwyf yn ei fawr berchi, fe cldarfu Mr. Duncomhe, tadog byw- ioliaeth eglwysig Helmsley, yr hwn hefyd oedd yn ei fawr barchu, addo iddo gyflwyniad nesaf y fywioliaeth, os peidiai efe a cheisio un arall, ond aros hyd oni fyddai hon yn wag, gan fod y Gweinidog yn hen ac yn an- allu. Nid alìai dim fod yn fwy gyd- unol á'i ddymuniadau, gan ei fod nid yn unig yin mhlith ei anwyl berth- ynasau, ond hefyd ym mhlith pobl y rhai yr oedd efe yn eu caru goruwch pawb ereill, hyd onid oedd efe yn teimlo drostynt braidd allan o fesur, ac yn blino ei yspryd ei hun, mor agos ©edd eu happusrwydd hwynt at ei galon. Gwedi iddo dderbyn yr addewid, fe bcnderfynodd aros yn Helmsley; ond er mwyn gwneuthur ei hunan raor ddefnyddiol ag a allai efe yn ei sefyllfa bresennol, ac i dywys ieu- engctid i ddefnyddio eu talentau, fe ymdrecliodd eu haddysgu hwynt ynghelfyddyd rhif a mesur, heb un- rhyw wobr arall namyn yr hyfryd- wch o wneuthur daioni: fe gafodá