Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN CYMRU. Rhif. 3.] 1815. [No. 3. DOSPARTH CREFYDDOL. Cojiaeth am y Parchedig Miles At- kinsont, A. B. Gweinidog Egìwys St. Paul, Pregethwr yn Eglwys Plwy Leeds, a Ficar Rii>pax yn Sir Caerefrog. (Yorkshire.) Joywyd y gwr hwn ydoedd yn batrwm o weiniriog cymmwys y Testament Newydd. Fe a!l pawb a'i hadwaenai dystio ei íod yn wr cyfiawn. Efe ydoedd yn ymarferu yn dra gofalus â dyledswyddau moesol a chrefyddol o'i ieuengctid. Trwy ei ddiwydrwydd gyd â'i lyfr- au, a'i astudiaethau yn y Colege, a threfnusrwydd ei ymddygiad, efe a ynniìlodd barch a chariad ei flaen- oriaid yno. Manylrwydd ei rodiad ydoedd yn ymddangos yn ormodol i rai. Ar ol ymadael â'r Athrofa (Unẁersity) gwr mawr o radd uchel a~ hysbysodd iddo, ua fyddai arno eisiau derchafiad bydol os efe a fyddai yn Uai crefyddol. Ni fu dim ymdrech rhwng y cyfryw gynnyg a'i gydwybod; oblegid ni fedrai dder- byn derchafiad ar y fath ammod. Efe a fu yn gweinidogaethu megis Curad a Lecturwr yn olynol yn lled agos i ddeng mlynedd adeugain, yn Leeds. Yroedd ei gynnulleidfa yno yn un o'r fwyaf Uíosog yn y deyrnas, öc yn gynnwysedigo filoedd o bobl. Llyfr I, Nid oedd gahddo ond cynhaliaeth bychan rhwng ei fywioliaeth eglwys- ig a'i eiddo ei hun; etto efe a ddyg- odd i fynudeulu mawr mewn modd cyfrifol. Efe a bregethai y gwirioneddau pwysig a ddysgir i ni gan ein heg- lwys; sef, Bod dyn yn greadur syrth- iedig a llygredig wrth natur; ac " wedi myned yn dra phell oddi wrth gyfiawnder gwreiddiol"—a bod yn rhaid i ni fod yn rhwymedig am gyfiawnhad i fywyd, yn hollol i drugaredd Duw, trwy 'r prynedig- aeth sydd yng Nghrist Iesu. Gyd â difrifwch diball y ceisiai efe ar- graphu ar eu meddyliau eu hangen o adnewyddiad mewn cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd, trwy ddylan- wadau yr Yspryd Glân, er bod " yn addas i etifeddiaeth y saint yn y goleuni." Nid pregethwr cyfiawnder ydoed(ì efe yn unig; ond hefyd dilynwr cyf- iawnder oedd efe yn ei fywyd. Y cynghorion doethaf a'r athrawiaeth iachusaf, os esampl y gweinidogfydd yn ddrwg, a syrthiant i'r llawr yn ddisulw. Ei ffraethineb a all gyn- hyrfu 'r serchiadau, a gwneuthur peth argraphiad dros dro; ond efea ddiflanna fel mellten yn y nos, ac a dd yr enaid yn yr un tywyllwch ag