Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN CYMRU. Rhif. %'] 1814. [No. 2. DOSPARTH CREFYDDOL. Cojiaeth neu Ilanes byr Rector Plwyf Barby am Earle -Gîlbee, JD. D. yn Sir Northampton, Yr hicn fu farw fíydref 2, 1813. lìíARLE GILBEE a faanodd o deuTu bonheddigaidd tra pharch» «s. Dygwyd ef i fynu, yn y Charterhouse, yuiha ley'bu dros dro yn uchaf o'r ysgolheigion; oddi yno symmudwyd ef i Ünirersity (Cofcge/) Rhydychen, Ue'y derbyn- iodd y graddan A. B.—A. M.—■ B. D.—D. D. yn olynol.* Tra fu yn y Cuäege, yr oedd ei yjnddygiad a'i gyrhaeddiadau mor rhagorol, fcl'yr ynnillodd barch a chariad neiliduol ei athrawon, un o honynt sydd yn awr yn ben ar y Charter- hoose. «. Dechreuodd ei weinidogaeth yn Lbradaio, lle y gwasanaethodd Eg- Iwya rai blynyddoedcì, Yn y cyf- amser yr oedd yn ymddangos fel u:i yu teiinlo ei fod dan rwymedig- aeth i bregethu gwirioneddau pwys- fawr yr efengyl yn eu prif buideb: «c vn wir efe a bregethodd athraw- iaeth iachus ein Diwygwyr cyn iddo broti fawr o'i grym a'i gallu yn ei galon ei hun.« An> hyuny pan vtdeuai rhai o'i •wrandawyr atto nrewn traliod neu betrusder igeisio cyngor ysprydol, ni's gwyddai ar y cyntafpa bethi ddywedyd wrtbynt. Eì gyunydd niewn duwioldeb oedd ràddol iawn. Ei arfer oedd holi a chwilio yn ofalus iawn bob athjaw- iaeth cyn ei gẁneuthur yn erthygl o'i ffydd,. ac fel hyn cyrhaeddodd wybodaeth trw'yadl o egwyddorion ei grefydd. - ■ ' *~ Yn y flwyddyn.1795 cafodd ber- sonoliaeth Barby y« Sir Northamp- ton. Yno y preswyiiodd hyd ei •far.wplaeth, gau wasanaethu yr Eg^ lwys ti hun heb un Curad. Yma y bu yn'weinidog Crist hynod o'r dì- wyd, ffyddiou a Hwyddiannus. Efe fyddäi yn pregethu ddwywaith bob Sabbath, ac yn aml hefyd yn y prydnhawn. Sefydlodd wasan- aeth a phregeth yn ei Eglwys ar ddiwmod ynghauol yr. wythnos; ac hefyd liawero'i blwýfolion fy- ddent arferòi o gyrchu i'w dý, i dderbyn addysg ysprydol gan eu Bugail ffyddlon a da, Yny gorchwyiion hyn ymddan- gosodd fel gwas medrus llafurus, ond er hynny gwas gostyngedig i Grist. Parottoai ei bregethau gyd íi'r fathofal niawr, ac a'u pregethai mewu modd. mor eglura dealladwy, fel yr oedd y doeth a'r dysgedig yn cael eu bo.ldio, a'r tlottaf yn Ciiel hvfry'dwch ac adeüadaeth dano. Ei- bregetbau oeídynt hynod »ra eu rhesymmau cryfien yn gafaeln yn y gydwybod, ac iait'h lithrig esmwyth: ei ddulloedd yn dyner a'i fatter yn gadarn. Yr oedd ganddo