Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

JONAWR 1814. DOSPARTH CREFYDDOL. YR ANGHENRIIEIDRWYDD O ADDOLIAD TEULUAIDD. The worship of God in our Families is so necessary to keep allre and maintain a sense of God aud religion in the miitds of men, that where it is entirely «eg-- lected, I do not see how arty famiiy can be esteemed a Family of Christians, or iudeed have any religiou at aiî.—Archbisfiüp l'illutson, on Family Religion. gf.nesis, 18. 19. Canys mi a'i hadwaen ef y gorchymyn efe i'w blaht, ae %w dylwyth ar ei ol gadu> o honynt ffordd yr Arglwydd, gan wheuthur o hono gyfiawnder a barn. YN y geiriati hyn eawn banes parchus am (ldu-.violdeh y Patriarcb Abraham, yr hwn ydoedd yr. rhag- ori cymmaint mewn ffydd a hyder yn Nuw, fel y' galwyd ef yn Gyfaill Duw ac yn Dad y ffyddlon- iaid. Et etifeddiaeth yn y nef sydd mor ardderchog fel y gelwir trigfa y Duwiolion yn Fynwes Abraham. Os ewyllysiwn ninnau fyned i'r un lle, rhaidi ni gerdded llwyhrau fFydd Abraham. Dysgir ni oddiwrth ei esampl, mai trwy ffydd yng Nghrist y'n cyfiawnbeir ger bron Duw, ac inai trwy eìn gweithredoedd y cyfiawnheir ein ífydd, sef, yr amlygir gwirionedd a diragrithrwydd cin ffydd. Ein gweìthredoedd a fynegant, ai pag- allan gan yr Yspryd Glân er esampl i etifeddion ei ôydd, megis yn rhyngu bodd Duw yn fwya arben- nig. A pha beth ydyw ? Ei ofal am gadw i fynu anrh' dedd Duw a sefydlu duwioldeb yn ei deulu.— Canus mi a'i hadwaen ef, y gorch- ymyn efe i'w blant ac i'w deulu ar ei olgadw ohonyntfforddyr Arglwydd. Fy mwriad yn y bregeth hou ydyw ceisio eich annog i vmarferu â'r un ddyledswydd. Yr ydyni i ddeall fod crefydd deuluaidd, neu ddyledswydd Tad neu Feistr mewn perthynas i'w deuìu, yn cynnwys amrywiol o rannau, megis rhoddì esampl dduwiol ger eu bron, eu haddysgu a'u catecheisio yn egwy- ddorion yr Etengyl, a'u galw yn- ganiaid neu grist'nogion, ai rbag- ghyd foreu a hwyr i gyd-uno mewn gweitbred o addoliad dwyfol. Gan rithwyr nett dduwiolion, ai gweision neu elynion i Dduw ydym.— Gwelwn o ba gyinmaint pwys ydyw i ni holi ein huijain er gwy- bod, a oes iawn ffydd yn ein me- ddiant. Oes gweithredoedd yn tarddu oddi ar ein ffydd, pa rai a ewyllysiem e'm canlyn i dragywy- ddoldeb a chers bron Brawcüe Crist i dystio . ein bod yn caru Duw â'n holl galon a'n cymmydog fel ni ein hunain. Ffydd Abraham yd- oedd o rywogaeth ffi-wythlon ac yn oludug mewn gweithredoedd ag oeddyntyn gymmeradwy ganDduw- Un o honynt yn neillduol a nodir fod llwyddiant pob ymegniad cref- yddol yn sefyll ar fendith Duw, pa un a ddylem geisio trwy weddi, af ymlaen i gymmell ar bob Pen- teulu y ddyledswydd o addoli Duw ei Greawdwr a'i Gynhaliwr ynghyd â'i Deulu. I. Ceisiaf bennu rhai rbesymmau a ddangosant yr anghenrbeidrwydd o wnenthur hyn. II. Ceisiaf ddangns y budd trwy ras Duw a dardd oddiwrtbo. Rheswm I. Duwioldeb neu gre- fydd deuluaidd sydd anghenrheidiol er gochelyd y barnedigaetb.au