Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYFRINACH Y BEDYDDWYR. Bhif. 11.] TACHWEDD, 182T. [Cyf. I. BUCHEDD Y DIWEDDAR BARCH. TIMOTHY THOMAS, GWEIMDOG YR EGLWY8 FEDYDDIEDIG YN DEYONSHIUE SQ_UARE, LLUNDAIN. Wedi ei gymmcrtjd allan o'r Baptist Magazine. Y Parch. T. Thomas a an- wyd yn y llwyddyn 1753, yn Llanîlieni, yn Swydd Henffordd, He y bu ei dad, y Parch. Joshua Thomas, yn Ilafurio dros lawer o íìyneddoedd; yr hwn oedd Wein- idog enwog a galluog yn mhlith y Bedyddwyr Neillduol. Eíe a gafodd ei ddwyn yn morau ei íÿwyd i wybodaeth y gwirion- edd. Canysyngymmaintagiam- gylchiadau tymhorol ei ddwyn ef i artrefu yn Llundain, efe, ar y 9fed o Dach. 1774, a gynnyg- odd ei hun yn aelod o'r Eglwys yn Devonshire Square, yr hon oedd y pryd hwnw dan ofal gweinfdogaethol y Parch. John M'Gowan, yr hwn y mae ei ys- grifenadau yn dra adnabyddus ymbob parth o'r deyrnas. Yn y ílwyddyn 1770, annogwyd ef i arferyd ei ddoniau gerbron yr Eglwys, ac yntau a gydsyniodd â'r alwad; ac wedi gweìed ar- wyddion amlwg ei fod yn meddu doniau i'r swydd weinidogaeth- ol, efe a anfonwyd i'r Athrofa yn Nghaerodor, yr hon oedd y pryd hwnw dan olygiad y Parch. Ilugh Evans, a*i fab, y Dr. Caleb Evans. Ni alwasid Mr. T. allan i bregethu hyd y gwyliau yn 1779, pryd, ar y 3ydd o Fehefin, y rhoddodd yr Eglw^^s gefnog- aet^) iddo bregethu yr Elengyl lle bynag y byddai i Raglun- CYF. i. iaeth agoryd drws o'i íîaeu. Y 22ain o Dach. 1780, aní'onodd yr Eglwys yn Devonshire Square, ato i Gaerodor, gan ddeisyl'u arno ddyfod i bregcthu iddynt am dri o fisoedd, am fod ei Gweinidog yn glaf. Arwydd- wyd yllythyr gan Mr. M'Gowan ei hun, yr hwn a fu fyrw pryd- nhawn y Sabbath canlynol. Pre- gethodd Mr. T. yno y Sabbath hwnw, ac a barhaodd i lafurio yn yr Eglwys hòno o'r dydd hwnw hyd onianalluogwydefi'r gwaith gan fethiant a chystudd. Y 13eg o Awst, 1781, dewiswyd Mr. T. trwy goelbren i fod yn Weinidog yr Eglwys. Ym- ddengys nad ocdd yrholl aclod- au yn cydweîed, canys y ddau rifedi oeddynt 77 ac 16. Yr 20fed o Fedi, 1781, efe a neill- duwyd i'r Weinidogaeth. Y Gweinidogion presennol oedd- ent y Parch. Feistriaid Martin, Wallin, Booth, Reynolds, Rip- pon, Knowles, a Clark. Pre- gethwyd i'r Gweinidog ieuangc gan ei dad, oddiar lTim. 6. 20. " O Timotheus, cadw yr hyn a roddwyd i'w gadw atat," &c. A Mr. Booth a bregethodd i'r gynnulieidfa. Nid ocs ond y Dr. Rippon yn unig yn fyw o'r Gweinidogion ocdd bresennol y dydd hwnw. Yn y flwyddyn gyntaf o'i weinidogaeth, çafodd 2 s'