Skip to main content

" rhyddid;» - " Y GWIR-» Cyhoeddedig ar y Llun Cyntaf o bob Mis, YE ARWEINYDD: CYLCHGEAẀ» MISOL BHYDD AC ANSECTABAIDD AT WASANAETH Y CYMEY. Rhif 11.1 MEHEFIN, 1870. [Cyf. I. CYNNWYSIAD: DüWINYDDIAETH— Y Pedair Efengyl.................................... 241 A ydyw y Deg Gorchynaniyn, neuunrhyw ran o honynt, yn rhwyrnedig ar y Cristionogion ...................... 244 Llythyr Paul at y Ehufeiniaid ........................ 245 Cyssoudeb Natur a Datguddiad........................ 248 CONGL YR ESBONIWR .................................. 251 Morwriaeth :......................................... 252 Barddoniaeth— Y Llifeiriant........................................ 256 Nod Amcan .......................................... 260 Cylchdrem y Mis— Gwleidiadaeth ...................................... 262 Y Byd Crefyddol.................................... 264 PRIS TAIR CEINIOG ABEEDAE: AHGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN JENIÍIN HOWELL, HEOL CAERDYDD.