Skip to main content

0 dan Olygiaeth. J, JONES, (Mathetes); WM. í^fS^ HARRIS, Heolyfelin; J. JONES, Abercwmboy; a Sw^íí J. EDWARDS, (Meiriadog). ŵr YE ARWEINYDD: ^ j. SEF CYLCHGRAWN MISOL EHYDD ÀC ANSECTARAIDD AT WASANAETH Y CYMEY. Ehip 5.] EHAGFYE, 1869. [Cyf. I. DüWINYDDIAETH---- CYNNWYSIAD: Y Ffydd ........................................... c;7 Yr Ysbryd Glân mewu Creadigaeth, Ehagluniaeth, a Gras, Pennod V. (parhad) ................................ 101 CONGL YK ESBONIWR.................................... jÊg Gohehiaethau y Gongl................................ 105 GwYDDONiAETH-Rheolau Syml i gynnal Iechyd a Eywyd.Rhif V. 105 Geiriadur Byr.........,..............'................ 1<Ì9 Bore Godi .......................................... 110 Y GONGL GYMDEITnASOL---- Ymddiddanion Ty'r Capel, Llythyr III................. 111 GoiIEBIAETH.......................................... 112 Y Gelfyddyd Gerddorol .............................. 113 Cylchdrem y Mis— Gwleidiadaeth ...................................... 115 Y Byd Crefyddol...................................... 113 Barddoniaeth— Yr Huan—Yr Aderyn Du Big Felen—Yr Ynfyd—Daear- gryn—l* Ysgol Farddol" Dafydd Morganwg ............120