Skip to main content

"RHYDDID," "Y GWIR," 0 dan Olygiaeth J. JONES (Mathetes); WM. HAERIS, Heolyfelin; J. JONES, Aberewmboy; a J. EDWABDS, (Meiriadog.) YE ARWEINYDD: SEP CYLCHGEAWN MISOL EHYDD AC ANSECTAEAIDD AT WASANAETH Y CYMBY. Ehif 3.] HYDEEF, 1869. [Cyf.I. CYNNWYSIAD: DüWINYDDIAETH— Yr Egwyddorion Cyntaf—EHf IH.......................49 Yr Ysbryd Glân mewn Creadigaeth, Bhagluniaeth, a Gras, Pennod IV. .-----...............................,... 53 CoNGD YR ESBONIWB....................................57 GwYDDONiAETH--Eheolau Syml i gynnal Iechyd a Bywyd, Ehif HI 58 Y GOHGL Gymdeithasol— Ymddiddanion Ty'r Capel, Llythyr 1.....................61 Dywedwn mai Annghydffarfwyr ydym....................64 Y Geuyddyd Gebddoboiì.............................. 65 Cylchdbem y Mis— Gwleidiadaeth........................................ 67 Y Byd Crefyddol...................................... 70 Babddoniaeth— Emynau..........................................*.. 56 (< Gweddi—Y Bachgen Gwyllt ............................"72 PRIS TAIR OEINIOG. ABEEDAE: ABGBAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN JENEIN HOWEUÜ, HEOD CAEBDYDD.