Skip to main content

v"'\ "RHYDDID-" "Y GWIR-» 0 dan Oiygiaeth J. JONES (Mathetes); WM. ,,. t HARRIS, Heolyfelin; J. JONES, Abercwmboy; a ;í) J. EDWARDS, (Meiriadog.) YE AEWEINYDD: SEF CYLCHGRAWN MISOL RHYDD AC ANSECTARAIDD AT WASANAETH Y CYMEY. Bhif 2.] MEDI, 1869. [Cyf. I. CYNNWYSIAD: DüWINYDDIAETH— ágijí Yr Egwyddorion Cyntaf—Rhif II....................... 25 Yr Ysbryd Glân mewn Creadigaeth, Rhagluniaeth, a Gras, Pennod II........................................... 29 Y Cusan Santaidd ...............................!___82 Gwyddoniaeth—Rheolau Syml i gynnal Iechyd a Bywyd, Rhif II 35 Yr Ysgol Sabbothol—Traethawd ar y Cymry yn gwahardd eu Plant i ddysgu Cymraeg yn yr Ysgol Sul, &c. (Parhad) .-. 39 Y Gelfyddyd Gerddorol .............................. 41 Cylchdrem y Mis— Gwleidiadaeth ........................................ 43 Y Byd Crefyddol ...................................... 47 Barddoniaeth— Ofer bywyd heb ras.................................... 38 Y Gormeswr—Iachineb—Y Gwlithyn .................... 48 \ PRIS TAIR OEINIOG. ABERDAR: ARGBAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN JENEIN HOWELL, HEOL CAERDYDD. JSîê