Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

/ä GEIRGRAWN: NEU - DRYSORFA GẄYBODAETH. AM GORPHENAF^-î796. HANES EGLWYSAIDD. (Yn parhau o tû dal nj.) D03P. 4. TEITHIAU A LLWYDDIANUS LAFUR YR APOSTOL PAUL. YN niwedd y dofparthiad o'r blaen ni a adaẃíom Paul, a'i gydlafunyr Barnabas mewn anghydfod, yr hyri fu 'n achos.o'u hymadawiad a'u gilydd. Eithr hyn, megis gwahainae- thau eraîll y mhlitli criíVnogion,pwy mor anhyfryd hynnag ynddo ei h.un. neu pwy mor feius bynnag yr achos o 'hono, a oruwch- lywodfaethwyd" gan ragluniaeth er Ihuyddìant yr cfcngyl. Yr ydym yn awr i edrych arnynt yn dilyn eu ilwybrau gwahanol, ar unrhyw amcan derchafedig ganddynt mewn golwg, fef, j helaethu crefydd lefu yn y byd. Y mae hanes teithiau a llatur gwahanol Barnabas ýn dra byr. Nid ydym yn dyfgu dím yn 'chwaneg na'r hyn.y.mae'fcrifennydd llyfr Adau yn ddywedyd wrlhym o fewn cylch uii adnod (Pen. xv. 39) îti fod Barnabas wedi cymmeryd ei gâr Ioan Marc, gyd ag ef, i'r hwn yr oedd wedi daiigosí fel yr oedd Paul yn tybied, bleidgarwçh anam- ddinynadwỳ ; ac iddynt eiil deuoedd fordwyo i Cyprus gwlad enedigol Barnabas, lle yr oedd y Rhaglaw Rhufeinaidd: Scrgìus Paulus, o'r blaen wedi.'cael ei droi, ac Elymas y fwynwr wedi caelei daro a dallineb. I ba le yr aeth <f oddi yno, a pha hy\ y parhäodd i ddilyn ei lafur gwahanol, nid oes gennym hyfpyíiad. Ond y mae gennym y cyfíur ö feddwl ìddo ef a Pbaul gwedi rtvo. 1. X bynny